W tygodniu 5 zakończono prace nad rozpoznaniem terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów wybuchowych na niżej wymienionych odcinkach:

Odcinek od początku trasy do MD-7;

Odcinek od WD-14 do końca trasy;

Podczas wykonywania prac saperskich stwierdzono występowanie na badanym terenie materiałów wybuchowych w postaci pocisków artyleryjskich. Wykryte przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego przekazano do zniszczenia Wojskowemu Patrolowi Rozminowania.

 

Comments are closed.