Zakończone zostały prace związane z wycinką drzew. Wykonawca kontynuuje budowę dróg technologicznych w pobliżu WK-9. W tygodniu 12 wykonane zostały wygrodzenia dla małych zwierząt w postaci płotków herpetologicznych przy obiektach: MD-7, MD-7a oraz MD-5. Przy węźle Mieszków na terenie pomiędzy Ł ¾ a DP2907P oraz na drodze technologicznej w ciągu łącznika w km 1+930 – 2+100 rozpoczęto odhumusowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *