Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Pompowanie zastoisk wodnych w miejscach zalegania

Odhumusowanie

Droga gminna nr 1

Rozbiórka stabilizacji

DD8

Wykonywanie wykopu

km 348+400

km 348+350

Profilacja rowu

km 339+280 – 339+380
km 345+500 – 345+600

Profilacja podłoża

km 345+800 – 345+890

km 345+800 – 345+900

Zagęszczanie podłoża

km 345+800 – 345+890

Droga gminna nr 1

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

DG (WD2) km 0+130 – 0+170
DG (WD2) km 0+200 – 0+250

Profilacja GWN

WD2 km 0+140 – 0+170
WD2 km 0+220 – 0+250

Grunt stabilizowany cementem C3/4

DP 4181P km 0+165 – 0+200

Rozbiórka nasypu dociążającego

MD5
WD2

Łącznik km 1+320

Przepusty drogowe

Droga gminna nr 1 km 0+084

Droga gminna nr 1 km 0+162

Przeciwskarpa

km 340+900 – 341+000
km 342+900 – 343+000

Wykop pod przepust

DD2 km 0+775

Branżowe

Montaż studni, rury fi160 oraz wpustów – WD6

Montaż rury fi100 oraz studni – drenaż w pasie rozdziału Węzeł Mieszków

Pompowanie wody – S11

Porządkowanie placu budowy – S11

Budowa kanału technologicznego – WK9

Montaż zasilania oświetleniowego – WD11

Wycinka drzew i karpin – WD4

Mostowe

WD-2

Obrukowanie i skarpowanie stożków

Uszczelnianie desek gzymsowych

WD-3

Rozbiórka podestów roboczych
Szalowanie i zbrojenie dylatacji

Uszczelnianie desek gzymsowych
Skarpowanie stożków

WD-4

Szalowanie i zbrojenie dylatacji

MD5

Uszczelnianie desek gzymsowych
Przygotowanie powierzchni pod papę

MD-7

Izolacja cienka na płycie przejściowej

Przygotowanie powierzchni pod papę

MD-7a

Izolacja cienka na płycie przejściowej i ściankach zaplecznych
Zasypka za P2 i betonowanie fundamentu muru oporowego

WD-10

Zasypka muru z gruntu zbrojonego

Zasypka za P1 i P3

WK-9

Układanie w-wy niesortu kolejowego na skrzydłach

WD-13

Szalowanie i zbrojenie oraz montaż desek gzymsowych na skrzydłach

Betonowanie dylatacji P3
Szalowanie i zbrojenie gzymsu skrzydeł P1

WD-14

Szalowanie i zbrojenie muru

Szalowanie i zbrojenie gzymsów, montaż desek gzymsowych
Betonowanie I etapu gzymsu

Izolacja z papy na ściance zaplecznej P2
Betonowanie oczepu z muru M1 etap I

Przepust 340+230

Izolacja wlotów i wylotów

Przepust 345+080

Szalowanie i zbrojenie wlotu
Izolacja cienka wlotu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *