Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Wykopywanie rowu

km 341+300 – 341+450
km 342+000 – 342+050
km 342+200 – 342+300

km 341+050 – 341+120
km 341+700 – 341+750
km 345+800 – 346+000

Profilacja rowu

km 341+170 – 341+220
km 342+000 – 342+050
km 345+800 – 345+850
km 345+880 – 345+900

Skarpowanie

km 348+370 – 348+400
WK9

Przepusty drogowe

WD4 km 0+078,24

Branżowe

Montaż gabionów Rzeka Lubieszka

Porządkowanie terenu – S11

Montaż wylotów fi160 oraz fi300 – WD14, WD3, Mel 5

Przygotowania do montażu studni telekomunikacyjnych (kanał technologiczny)- MD5, MD7

Montaż wpustów oraz rury fi160, zasypka i zagęszczenie – WD4

Regulacja wpustów oraz montaż kratek żeliwnych – WD3

Pompowanie wody – WD12

Mostowe

WD-2

Uszczelnianie połączeń desek gzymsowych muru

WD-3

Szalowanie dylatacji

Szalowanie bloków zamykających zasypkę

WD-4

Montaż wpustów oraz rury, zasypka i zagęszczenie

Szalowanie i zbrojenie dylatacji

MD-7a

Zasypka za przyczółkiem P2

Betonowanie kap chodnikowych
Betonowanie fundamentu muru z gruntu zbrojonego
WD-6

Betonowanie kap chodnikowych

Nacinanie dylatacji na kapach
Czyszczenie desek i krawężników po betonowaniu

WD-10

Betonowanie dylatacji
Wypompowywanie wody

WD-13

Szalowanie i zbrojenie gzymsów
Montaż kolektorów odwodnieniowych

WD-14

Szalowanie i zbrojenie gzymsu muru M1
Betonowanie gzymsu I etap
Montaż desek gzymsowych

Montaż barieroporęczy

Przepust w km 340 + 230

Szalowanie i zbrojenie płyty dennej wlotu i skrzydełek wylotu

Przepust w km 345 + 080

Szalowanie i zbrojenie wlotu i wylotu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *