Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Wykopywanie rowu

km 341+800 – 342+000
km 348+380 – 348+400

km 341+700 – 341+900

km 341+400 – 341+700

km 341+200 – 341+400

Łącznik km 1+900 – 2+500

Skarpowanie

km 348+360 – 348+380

Branżowe

Montaż gabionów – Rzeka Lubieszka

Porządkowanie terenu, wywóz urobku, demontaż szalunków – Drenaż w głębokim wykopie, WD10

Porządkowanie terenu – S11

Mostowe

WD-3

Szlifowanie betonu ustroju nośnego

WK-9

Montaż tłumików
Próbne obciążenie obiektu

WD-11

WD-13

Montaż barieroporęczy
Szalowanie i zbrojenie dylatacji i gzymsów przyczółków

Demontaż podestu roboczego

WD-14

Szalowanie i zbrojenie gzymsu muru M1
Montaż desek gzymsowych na murze M1

Przepust w km 340 + 230

Szalowanie i zbrojenie skrzydeł wlotu i wylotu

Przepust w km 345 + 080

Szalowanie i zbrojenie skrzydeł wlotu i wylotu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *