Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Wykonywanie wykopu

km 348+350 – 348+400

Wykopywanie rowu

km 342+200 – 342+300

Skarpowanie

Łącznica nr 7

Branżowe

Wykopy, montaż palików – Rzeka Lubieszka

Montaż rury fi150, zasypka – drenaż w głębokim wykopie, WD10

Porządkowanie placu budowy – S11

Montaż rury fi160 oraz wpustu – WD2

Mostowe

WD-2

Zasypka i zagęszczenie

WD-3

WD-4

Rozbiórka podestu roboczego

WK-9

Wiercenie otworów pod montaż tłumików

Montaż tłumików

WD-11

Montaż kolektora odwodnieniowego

WD-13

Montaż barieroporęczy

Demontaż chodnika roboczego

Szalowanie i zbrojenie gzymsów skrzydeł oraz dylatacji

WD-14

Przepust w km 340 + 230

Szalowanie i zbrojenie skrzydeł wlotu i wylotu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *