Drogowe:

Sprzątanie dróg dojazdowych

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Pompowanie zastoisk wodnych

Wykonywanie wykopu

Łącznica nr 7

Wykonywanie nasypu

WD4

WD3
Rondo nr 3

Warstwa filtracyjna

km 346+800 – 347+160

km 346+800 – 347+180

Pas dzielący

km 342+300-342+440

km 342+300-342+500

Prace brukarskie

DW 443

Wyspa środkowa Rondo nr 3

krawężnik DK11
WD3

Bariery stalowe

DW 443

km 340+570 – 340+740

Bariery linowe

między WD-3, a WD-4 oraz pomiędzy WD-4 i MD-5

Balustrady U11A

Łącznica nr 6 km 0+100 – 0+320

DW 443

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

Łącznica nr 6 km 0+100 – 0+320

Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16

km 348+440 – 348+530
km 348+440 – 348+520
Łącznica nr 6 km 0+110 – 0+377,64

km 348+530 – 348+630
km 348+520 – 348+630

Pobocza

km 342+200-342+300
km 341+150-341+300

km 342+250 – 342+350

Skarpowanie

km 342+350 – 342+400
km 343+100-343+200

km 342+250 – 342+350

Rowy

km 342+350 – 342+400
km 343+100-343+200
Rondo nr 3

km 342+350 – 342+400
km 343+100-343+200
Rondo nr 3

Makroniwelacja

km 339+250 – 339+400

km 339+250 – 339+450

Humusowanie

km 343+500 – 343+700

km 346+730 – 346+850
km 341+700 – 341+800

km 341+600 – 341+700

Branżowe

Budowa kanału technologicznego, rury fi40- Wd4

Formowanie koryta cieku, montaż palików i koszy gabionowych wraz z wypełnieniem – Rzeka Lipinka

Porządkowanie placu budowy S11

Regulacje kratek i włazów Rondo nr 3, DK11

Porządkowanie placu budowy S11

Wykonywanie oświetlenia DW 443

Mostowe

WD-3

Deskowanie dylatacji oś 1 i 3
Zasypka za przyczółkami pod płytę najazdową

Przygotowanie podłoża pod beton podkładowy pod płytę przejściową w osi 1 i 3

Wykonywanie betonu podkładowego pod płytę przejściową w osi 1 i 3

MD-5

Przygotowanie deskowania płytę najazdową w osi 1 jezdnia prawa

Beton podkładowy pod płytę przejściową jezdnia prawa P1

WD-6

Spawanie desek gzymsowych

Beton podkładowy pod płytę najazdową w osi 1 i 3

MD7a

Deskowanie ścianki zaplecznej oś 2
Zasypka za przyczółkiem oś 1

WK-9

Prace porządkowe i wykończeniowe

WD-10

Zbrojenie ścianki zaplecznej P3
Deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P1
Zasypka P3

Montaż dylatacji

WD-11

Montaż desek gzymsowych
Betonowanie oczepów skrzydeł P3

Prace wykończeniowe i porządkowe

WD-12

Montaż balustrad na kapie i na skrzydełkach
Montaż poręczy schodów skarpowych
Prace wykończeniowe na obiekcie

WD-13

Zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych i gzymsów na skrzydłach

Deskowanie i betonowanie wnęki dylatacyjnej i gzymsów P1

WD-14

Zbrojenie i deskowanie oczepu muru M1

Przepust

343+504 -zbrojenie płyty uciąglającej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *