Drogowe:

Sprzątanie dróg dojazdowych

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Pompowanie zastoisk wodnych

Wykonywanie nasypu

DP 4181P

WD4
DP 4181P

MD5

WD3

Profilacja GWN

WD3

Profilacja pasa rozdziału

Wciągu drogi S -11

Pobocza

Rondo nr 1

DK11
Łącznik km 1+700 – 1+900

km 342+400 – 342+500
km 342+460 – 342+600

Przypora filtracyjna

km 344+400 – 344+500

km 344+500 – 344+600

km 346+800 – 347+160

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

km 347+300 – 347+420

km 346+410 – 346+630

km 348+420 – 348+630

Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16

Wolica Pusta (zatoka autobusowa)

km 345+920 – 346+150

km 346+150 – 346+410

Układanie kostki i krawężników

Chodnik WD3

Wyspa Ronda nr 3

Skarpowanie

Łącznica nr 1, 2, 6
km 345+950 – 346+000
km 345+200 – 345+230
km 345+150 – 345+230
km 342+300 – 342+400

km 342+400 – 342+500

km 342+400 – 342+550
km 343+300 – 343+330

Rowy

Łącznica nr 6

Rondo nr 2

km 345+950 – 346+000

km 342+400 – 342+500
Łącznik km 1+700 – 1+740
Łącznik km 1+730 – 1+750
Humusowanie

km 342+900 – 343+260 pas rozdziału

km 342+900 – 343+200 pas rozdziału

km 342+700 – 342+800 pas rozdziału

km 342+800 – 343+000 pas rozdziału

km 347+200 – 347+250

km 347+000 – 347+200

DW 443 km 0+000 – 0+033
DW 443 km 0+100 – 0+300

DW 443 km 0+200 – 0+300
Warstwa wiążąca AC WMC 0/16

km 345+930 – 346+140

Branżowe

Budowa kanału technologicznego – WD4 a MD5, WD6 a MD7

Posadowienie fundamentów Rondo nr 3, DK11

Formowanie koryta cieku, montaż palików i koszy gabionowych wraz z wypełnieniem – Rzeka Lipinka

Montaż rury fi160 wraz z obsybką trójwarstwową – drenaż w głębokim wykopie – WD10 a WD11

Montaż wpustu, rury fi160 KD1

Regulacja wpustów i montaż żeliw, montaż włazów Kp3.1, WD3

Porządkowanie magazynu materiałów – S11

Wykonanie 2 wpustów deszczowych KD1 – najazd na WD11

Mostowe

WD-2

Profilowanie stożków

WD-3

Rozdeskowanie podwalin stożków
Deskowanie dylatacji

Zasypka P3

WD-6

Rozdeskowanie ścianek zaplecznych P1 i P3
Budowa murów z gruntu zbrojonego P1 i P3

Montaż desek gzymsowych na kapach chodnikowych
MD7

Betonowanie kap chodnikowych jezdnia prawa i lewa
Betonowanie betonu podkładoweo pod płytę przejściową P1P

Zbrojenie płyty przejściowej P1P

MD7a

Zbrojenie kap chodnikowych
Deskowanie ścianki zaplecznej P2
Budowa muru z gruntu zbrojonego P1

WK-9

Prace przygotowawcze pod montaż tłumików
Montaż poręczy schodów skarpowych
Montaż barier na skrzydłach
WD-10

Budowa i zasypka murów oporowych P3
Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P1

WD-11

Izolacja z papy termozgrzewalnej na ściance zaplecznej P3
Montaż wpustów i drenażu na ustroju

Wykonywanie belki dociskowej na płycie przejściowej P3

Montaż zbrojenia i desek gzymsowych na skrzydełkach
Prace porządkowe
Przygotowanie powierzchni ustroju pod ułożenie SMA

WD-12

Prace wykończeniowe i porządkowe

WD-13

Izolacja na zimno płyty przejściowej P3

Montaż dylatacji
Zbrojenie i deskowanie gzymsów na skrzydełkach

WD-14

Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych P1, P2
Wykonywanie podbudowy pod oczep muru M1

Betonowanie płyt przejściowych P1, P2
Montaż zbrojenia oczepu muru M1

Izolacja na zimno płyt przejściowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *