Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Wykonywanie wykopu

km 348+350 – 348+380
Łącznica nr 7

Wykopywanie rowu

km 342+580 – 342+700

km 342+500 – 342+650
km 342+100 – 342+200
Łącznik km 1+800 – 1+850
km 342+000 – 342+100

Łącznik km 1+850 – 1+880
km 342+640 – 342+670
km 342+050 – 342+120
DP4180P

Łącznica nr 7

Skarpowanie

Łącznica nr 7

Branżowe

Zasypywanie i zagęszczanie osadnika z zasyfonowaniem - drenaż w głębokim wykopie -WD10

Wycinka, skarpowanie, układanie gabionów – Rzeka Lubieszka

Montaż rury fi150 i studni DN1000 – WD10

Montaż poprzeczki drenarskiej fi200 – WK9

Montaż słupów oświetleniowych – WD12

Mostowe

WD-2

Montaż balustrad na gzymsach i skrzydłach

WD-3

Szalowanie dylatacji, szlifowanie betonu

WD-4

Rozbiórka muru P1

Szalowanie dylatacji P3

Zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych

WD-6

Rozbiórka nasypu obciążeniowego

WK-9

Prace porządkowe i wykończeniowe

WD-10

Wypompowywanie wody z pod obiektu

WD-11

Montaż kolektora odwodnieniowego

WD-13

Szalowanie dylatacji P3 i gzymsów

Montaż barieroporęczy na ustroju
Zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych i gzymsów skrzydeł P3

WD-14

Montaż zbrojenia i deskowanie gzymsu oczepu muru M1

Przepust w km 340 + 230

Zbrojenie płyty dennej wlotu przepustu

Przepust w km 345 + 080

Zbrojenie i deskowanie wlotu i wylotu przepustu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *