Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Sprzątanie dróg dojazdowych

Pompowanie zastoisk wodnych

Wykonywanie wykopu

km 348+320 – 348+400
km 346+750 – 346+800

km 346+700 – 346+750

Wykonywanie nasypu

WD4

WD6

MD5

Pobocza

km 338+400 – 338+850

DW 443 km 0+100 – 0+270

DW 443 km 0+000 – 0+033

Przypora

WD2

Przypora filtracyjna

km 344+500 – 344+550

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

km 347+200 – 347+450

DW 443 km 0+160 – 0+170

km 342+300 – 342+470
km 342+280 – 342+550

Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16

km 347+230 – 347+620

DW 443 km 0+160 – 0+180

Wypełnienie pierścienia

Rondo nr 3

Nasyp pod chodnik

DW443
WD3

Układanie kostki i krawężników

Chodnik DW443

DP 2907P

Skarpowanie

Łącznica nr 6
WD3
km 338+400 – 338+850
km 344+200 – 344+300
km 346+700 – 346+800

km 343+800 – 343+900
km 345+500 – 346+000

Rowy

km 343+800 – 343+900

km 345+500 – 346+000

DW 443 km 0+187 – 0+270

Łącznik km 0+060 – 0+100

Humusowanie

km 338+230 – 338+600
km 347+500 – 347+700

km 338+165 – 338+800
km 347+600 – 347+800

Branżowe

Budowa kanału technologicznego, rury fi40 m. WD4 a MD5

Montaż rur osłonowych Węzeł Jarocin

Posadowienie fundamentów, roboty ziemne Węzeł Mieszków

Formowanie koryta cieku Rzeka Lipinka

Montaż drenażu drogowego w pasie rozdziału, rura fi100 oraz studni PP fi425 – S11

Montaż rur fi300, fi160 oraz studni D5.6 oraz wpustu Wd5.15 – KD5

Montaż rury fi160 oraz wpustów Wp1.3 i Wp1.4 – KD1

Montaż kratek żeliwnych (4szt) na wpustach – WD2

Prace przygotowawcze do montażu rur i studni – Drenaż w głębokim wykopie m. WD10 a WD11

Regulacja kratek żeliwnych na wpustach – WD12

Mostowe

WD-2

Rozdeskowanie wspornika kapy chodnikowej

WD-3

Deskowanie podwalin stożków P1
Rozdeskowanie ścianek zaplecznych P1, P2

Betonowanie podwaliny stożków P1

Deskowanie podwalin stożków podpory P3
Montaż dylatacji

WD-4

Rozdeskowanie ścianki zaplecznej P1

Przygotowanie do betonowania ścianek zaplecznych P1, P3

Zbrojenie kap chodnikowych

WK-9

Montaż prefabrykowanych korytek teletechnicznych
podbijanie toru nr 1

Prace przygotowawcze do montażu tłumików
wykonywanie chodników roboczych na obiekcie

WD-10

Budowa murów z gruntu zbrojonego P1, P3

WD-11

Betonowanie płyty przejściowej P3

Pielęgnacja betonu płyty przejściowej P3

Izolacja na zimno płyty przejściowej P3
Układanie asfaltu twardolanego
Deskowanie i zbrojenie oczepów muru oporowego P1

WD-12

Prace porządkowe

Prace wykończeniowe i porządkowe
Kształtowanie stożków

WD-13

Betonowanie płyty przejściowej P1

Pielęgnacja betonu płyty przejściowej P1

Izolacja na zimno płyty przejściowej P1
Izolacja ścianki zaplecznej P3
Zasypka podpory P3

WD-14

Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych
Budowa skrzydeł z murów z gruntu zbrojonego

Wymiana gruntu pod przepust – etap II

Przepust 343+504

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *