Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Sprzątanie dróg dojazdowych

Pompowanie zastoisk wodnych

Profilacja pasa rozdziału w ciągu drogi S-11

Wykonywanie nasypu

WD4 strona prawa

DW 443 km 0+140 – 0+160

km 343+330 – 343+370
DP 3742P km 0+240 – 0+270

DP 3742P

DP 4180P

Wykonywanie wykopu

km 346+750 – 346+800

km 346+750 – 346+800

Warstwa ścieralna SMA/11

DW 443 km 0+000 – 0+100

Zagęszczanie nasypu

Łącznik km 0+960 – 1+100

km 343+330 – 343+370
DP 3742P km 0+240 – 0+270

WD3 nasyp pod chodnik
DP 3742P

Osuszanie nasypu

km 343+330 – 343+370

DP 3742P

Przypora filtracyjna

km 344+500 – 344+550

km 344+550 – 344+600

Układanie kostki

chodnik DW 443
wyspa Rondo nr 3

chodnik WD2 (DG)
pierścień Rondo nr 3

Profilowanie

Łącznik km 1+100 – 1+960

DW 443 km 0+140 – 0+160

Łącznik km 1+700 – 1+900

Skarpowanie

km 338+700 – 338+800
km 344+100 – 344+200

km 338+750 – 338+850
km 341+000 – 341+200
km 344+200 – 344+300

km 344+000 – 344+100

km 338+500 – 338+700
km 345+900 – 346+000

Nasyp pod chodnik

WD2

WD3

Wykonywanie rowów

DW 443

DG Jarocin

km 344+100 – 344+200

km 338+750 – 338+850
km 341+000 – 341+200
km 344+200 – 344+300
Łącznica nr 6

Humusowanie

km 340+120 – 340+265
km 339+630 – 339+650
DG Jarocin km 0+000 – 0+231,87

km 340+650 – 340+750
km 340+800 – 340+900
km 341+000 – 341+100
DG Jarocin km 0+000 – 0+231,87
Rondo nr 1

km 342+200 – 342+400 pas dzielący
km 341+000 – 341+150
km 347+600 – 347+700

Grunt stabilizowany cementem C3/4

DW 443 km 0+160 – 0+170

Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16

km 347+350 – 347+640

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

DK11 km 0+063 – 0+205
km 347+160 – 347+300

km 347+450 – 347+600

km 347+450 – 347+600
km 347+200 – 347+350

Branżowe

Budowa kanału technologicznego, rury fi40

km 1+700 – 1+750

km 1+700+ 1+650

Montaż drenażu drogowego w pasie rozdziału, rura fi100 oraz studni PP fi425

Podłączenie wpustu do kanalizacji deszczowej – montaż rury fi160 WD12

Wykop rowu, skarpowanie (Mel4) – Okolice obiektu MD5

Montaż fundamentów oświetleniowych – Węzeł Mieszków

Montaż, skarpowanie, oczyszczanie terenu – Rzeka Lipinka

Montaż wylotów fi160 – Rondo 1, Węzeł Jarocin

Montaż rury fi300 (~25m) oraz fi 160 (~30m), zasypka i zagęszczenie – KD5

 

 

Mostowe

WD-2

Prace porządkowe

Montaż balustrad

WD-3

Przygotowanie do betonowania ścianki zaplecznej

Betonowanie ścianek zaplecznych
Deskowanie podwaliny stożków

Betonowanie podwaliny stożka P1

WD-4

Przygotowanie pod chudy beton płyty najazdowej oraz ścianki zaplecznej II etap

Betonowanie ścianki zaplecznej P1 – II etap
Betonowanie klina zamykającego mur oporowy P1
Betonowanie betonu podkładowego pod płytę przejściową P1

Zbrojenie płyty przejściowej P1

Deskowanie płyty przejściowej P1

MD-5

Montaż desek gzymsowych

Betonowanie kap chodnikowych jezdnia lewa

WD-6

Deskowanie ścianki zaplecznej II etap

Zbrojenie kapy chodnikowej
Deskowanie ścianek zaplecznych P1 i P3

WK-9

Prace przygotowawcze pod montaż tłumików, profilowanie stożków

Montaż kotew do montażu tłumików
Skarpowanie stożków

WD-10

Zasypka murów oporowych

Montaż murów oporowych P1 i P3

WD-11

Zasypka muru oporowego P3, montaż dylatacji P3, zbrojenie i deskowanie dylatacji P3

Układanie nawierzchni z żywic,
Budowa muru oporowego P3
Deskowanie i zbrojenie niszy dylatacyjnej P3
Montaż balustrad na kapach chodnikowych

Budowa muru oporowego P3;
Betonowanie belki zamykającej na murze P3

Montaż desek gzymsowych na murach oporowych
Betonowanie betonu podkładowego pod płytę przejściową P3

WD-12

Budowa i formowanie stożków
Prace wykończeniowe i porządkowe

Montaż desek gzymsowych
Deskowanie gzymsów
Budowa stożków

WD-13

Deskowanie ścianki zaplecznej P3, zasypka przyczółka P1

Zasypka przyczółka P1

Zbrojenie płyty przejściowej P1
Rozdeskowywanie ścianki zaplecznej P3

WD-14

Zasypka za przyczółkami P1 i P2 pod płyty przejściowe

Budowa skrzydeł z gruntu zbrojonego
Zbrojenie płyt przejściowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *