Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Sprzątanie dróg dojazdowych

Pompowanie zastoisk wodnych

Wykonywanie nasypu

Łącznik km 1+200 – 1+290

WD3
km 343+330 – 343+360

Wykonywanie wykopu

km 346+800 – 346+900

Zagęszczanie GWN

km 342+440 – 342+460

Zagęszczanie nasypu i podłoża

Łącznik km 0-960 – 1+100

Łącznik km 1+100 – 1+290
DW443 km 0+000 – 0+030

Zagęszczanie poboczy

w ciągu drogi S-11

Osuszanie nasypu

km 343+330 – 343+360
DP 4180P km 0+120 – 0+290
DP 4180P km 0+360 – 0+390

DD8

DW 443

km 343+330 – 343+370

DP 2907P

Przypora filtracyjna

km 340+600 – 340+650

km 344+800 – 344+900

km 344+700 – 344+750

Zagęszczanie warstwy odsączającej

km 348+025 – 348+270

Grunt stabilizowany cementem C3/4

km 347+200 – 347+430

km 347+160 – 347+200
km 347+165 – 347+300

km 347+300 – 347+520

km 347+520 – 347+600
DW 443 km 0+095 – 0+110

DP 2907P km 0+550 – 0+690
DW 443 km 0+000 – 0+030

km 342+327 – 342+455
km 342+420 – 342+445

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

DG Jarocin
Łącznik km 0+050 – 0+070
km 338+168 – 338+850

Profilowanie kruszywa łamanego 0/45

DW443 km 0+000 – 0+030

Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16

km 347+770 – 347+850

DW 443 km 0+169 – 0+265,58

Układanie przepustu fi 1000

Łącznica nr 6 km 0+258

Korytowanie

DW 443 km 0+000 – 0+030
DW 443 km 0+430 – 0+450

przejazd awaryjny km 347+710 – 347+842

pierścień Rondo nr 1
DW 443 km 0+304 – 0+527,27
Łącznik km 0+000 – 0+140

Warstwa wiążąca AC WMC 0/16

km 347+645 – 347+845
km 347+620 – 347+845

pierścień Rondo nr 1
DW 443 km 0+304 – 0+527,27
Łącznik km 0+000 – 0+140

DW 443 km 0+169 – 0+527,27
DG Jarocin km 0+023 – 0+072

Łącznik km 0+023 – 0+125

Kopanie rowów

DW443 km 0+320-0+380

Skręt w prawo przy Łącznicy nr 6

km 344+900 – 345+000
Łącznik km 0+020 – 0+050

Łącznica nr 60+000 – 0+080

Ścieki

DG Jarocin
DW 443

Profilacja nasypu pod chodnik

Rondo nr 1 i 3

Pobocza

DG Jarocin

Profilowanie

DP 2907P km 0+000 – 0+090
DW 443 km 0+100 – 0+080

Łącznik km 1+200 – 1+290

Skarpowanie

km 346+800 – 346+850

km 343+000 – 343+200

km 344+000 – 344+100
km 346+700 – 346+800

Humusowanie

km 347+400 – 347+600
km 341+350 – 341+500 pas dzielący

km 347+300 – 347+600
km 341+500 – 341+800 pas dzielący

km 341+700 – 342+000 pas dzielący

km 342+000-342+200 pas dzielący
km 338+900 – 339+100 pobocze

km 338+850 – 339+205 pobocze

Wykonanie ścieku trójkątnego

DG WD2

Branżowe

Głęboki drenaż -10m, zasypka 20m – WD10

Montaż drenażu drogowego w pasie rozdziału, rura fi100 oraz studni PP fi425 – S11

Roboty elektryczne, kontynuacja prac na Węźle Mieszków – posadowienie fundamentów oświetleniowych

Pompowanie wody – S11

Montaż wpustów deszczowych – WD12

Montaż zestawu pompowego Pkt2 – Węzeł Mieszków

Montaż studni 12.1- WD12

Mostowe

WD-2

Przygotowywanie do betonowania gzymsów murów oporowych z gruntu zbrojonego II etap oraz kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych

Porządkowanie terenu
Układanie żywicy na kapach chodnikowych

Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych przy dylatacjach

WD-3

Deskowanie ścianek zaplecznych w osi nr 3

MD-5

Deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej w osi nr 1
Rozdeskowywanie ścianki zaplecznej w osi nr 2
Układanie krawężników
Zbrojenie kap chodnikowych
Beton podkładowy pod płytę przejściową w osi nr 2

Betonowanie ścianki zaplecznej w osi nr 1
Deskowanie ścianek zaplecznych i kap chodnikowych
Szalowanie ścianki zaplecznej P1- MD5

WD-6

Szalowanie ścianek zaplecznych P1 i P3

WK-9

Betonowanie gzymsów muru z gruntu zbrojonego w osi nr 1 i 3 etap I
Wykop pod podwaliny stożków

Równanie torowiska

Szalowanie i betonowanie I etapu podwaliny stożków P1 i P3
Układanie schodów skarpowych P1 i P3

Montaż schodów skarpowych
Profilacja skarp i stożków
Prace przygotowawcze pod montaż tłumików
Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję betonu

Montaż balustrad na dźwigarach ustroju nośnego

WD-10

Budowa i zasypka muru z gruntu zbrojonego

Zasypka murów oporowych P1
Rozszalowanie fundamentu muru P3
Izolacja cienka fundamentu muru P3
Szalowanie i zbrojenie kap chodnikowych

WD-11

Przygotowywanie do betonowania kapy chodnikowej

Betonowanie dylatacji w osi nr 1
Betonowanie kap chodnikowych
Budowa muru z gruntu zbrojonego w osi nr 3

Sprzątanie ustroju nośnego
Rozszalowanie dylatacji
Izolacja cienka płyty przejściowej P1
Zasypki murów P3

WD-12

Zasypka murów oporowych

Montaż barier bezpieczeństwa ruchu
Sypanie, umacnianie i profilacja skarp

Montaż barier i balustrad bezpieczeństwa ruchu
Sypanie, umacnianie i profilacja skarp
Zasypki muru z gruntu zbrojonego P1
Szalowanie gzymsów murów oporowych P3

WD-14

Deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P1

Przygotowanie do betonowania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *