Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Pompowanie zastoisk wodnych

Wykonywanie wykopu

km 348+000 – 348+300

km 348+350 – 348+380
Łącznica nr 7

Wykopywanie rowu

km 342+580 – 342+700

km 342+500 – 342+650
km 342+100 – 342+200
Łącznica nr 7

Skarpowanie

Łącznica nr 7

Wykonywanie poboczy

Łącznik km 1+800
Łącznik km 2+100

Profilowanie

km 348+300 – 348+350

Wypełnienie pierścienia

Rondo nr 2

Pas rozdziału

km 346+000 – 346+200

km 346+200 – 346+400

Rozbiórka by-passu

WK9

Branżowe

Montaż osadnika z zasyfonowaniem, zasypka – ZB6 i ZB2

Montaż opraw oświetleniowych – Węzeł Mieszków

Wykonanie drogi dojazdowej do montażu osadnika z zasyfonowaniem – ZB4, ZB5

Łączenie słupów oświetleniowych – Węzeł Jarocin i Węzeł Mieszków

Porządkowanie placu budowy – S11

Mostowe

WD-3

Montaż balustrad
Betonowanie płyty przejściowej P1

Szlifowanie betonu

WK-9

Rozbiórka elementów BHP na By-passie kolejowym

Układanie torów na torze nr 2

WD-10

Pompowanie wody i wywóz lodu

WD-11

Betonowanie fundamentów pod słupki schodów skarpowych
Montaż balustrad na skrzydłach i wzdłuż schodów skarpowych

WD-14

Przepust w km 340 + 230

Szalowanie płyty dennej wlotu przepustu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *