Drogi:

Budowa i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu

Utrzymanie zapleczy budowy

Pompowanie wody z zastoisk

Wykonywanie materaca

Wykonywanie nasypów i wykopów

Wykonywanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego

Profilacja podbudowy z kruszywa łamanego

Wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonywanie przesłony poziomej

Osuszanie nasypu

Zagęszczanie nasypu i podłoża

Zahumusowywanie skarp

Wykonywanie GWN

Branże:

Roboty ziemne – zbiornik nr 1

Ubezpieczenie skarp płytami ażurowymi – zbiornik nr 2

Wykonanie drenażu na odcinku SL3 –  SL4, montaż studni SL3 i SL4

Wykonanie drenażu w obsypce 3 warstwowej na odcinku SL8 –  SL9

Regulacja wpustów – obiekt WD2

Montaż poprzeczek drenarskich – S11

Mosty:

WD-2

Zasypka muru z gruntu zbrojonego w osi 1 i 3

WD-3 

Zdjęcie parcia z przyczółka w osi nr 3

Zasypki za korpusem

MD-5

Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego nitka prawa

WD-6 

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu ławy pod mur z gruntu zbrojonego w osi 3

Rozdeskowanie oraz izolacja przeciwwilgociowa ławy fundamentowej w osi nr 3

MD-7  

Wykonywanie muru z gruntu zbrojonego w osi nr 1

Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

MD-7A

Betonowanie ławy fundamentowej pod mur z gruntu zbrojonego w osi nr 1 i 2

Zbrojenie ustroju nośnego

WK-9

Budowa skrzydełek muru oporowego z gruntu zbrojonego
Zasypka za przyczółkami
Zbrojenie dźwigarów ustroju nośnego

WD-10

 Zbrojenie ustroju nośnego

WD-11 

Montaż podparcia i deskowania ustroju nośnego

WD-12 

Demontaż deskowania ustroju nośnego

WD-13

Izolacja na zimno przyczółków

WD-14

Wznoszenie murów oporowych z gruntu zbrojonego

Przepusty

Zbrojenie płyty zespalającej nitka – prawa

Wymiana gruntu – beton podkładowy