Drogi:

Budowa i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu

Utrzymanie zapleczy budowy

Pompowanie wody z zastoisk

Odtwarzanie wygrodzeń herpetologicznych

Wykonywanie materaca

Osuszanie nasypu

Wykonywanie nasypów i wykopów

Wykonanie objazdu przy obiekcie WD6

Wykonywanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

Wykonywanie warstwy filtracyjnej z kruszywa łamanego

Profilacja podbudowy z kruszywa łamanego

Wykonywanie rowów i skarp wraz z ich zahumusowywaniem

Zagęszczanie nasypu i podłoża

Wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego

Branże:

Ubezpieczenie skarp  płytami ażurowymi, humusowanie i obsiew mieszanką traw – strona północna i południowa, wykonanie zjazdu i umocnienie płytami ażurowymi – Zbiornik nr 6

Ubezpieczenie skarp płytami ażurowymi od strony wschodniej – Zbiornik nr 2

Wykonanie drenażu w głębokim wykopie

Wykonanie drenażu w obsypce 3 warstwowej i montaż studni SL7

Montaż kratek na wpustach Kr1, Kr2, Kr3, Kr4

Montaż kratek na wpustach Wy1.1, Wt1.2, Wt1.3

Mosty:

WD-2

Wykonywanie muru z gruntu zbrojonego P1

Przygotowanie podłoża pod mur w osi P3

WD-3 

Zdjęcie parcia z przyczółka w osi nr 3

MD-5

Rozpoczęcie zbrojenia płyty ustroju nośnego oraz poprzecznic

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej korpusu
Upalanie larsenów

Wykonywanie zasypki za przyczółkami

WD-6 

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu ławy pod mur z gruntu zbrojonego w osi 3

Rozdeskowanie oraz izolacja przeciwwilgociowa ławy fundamentowej w osi nr 3

MD-7 i MD-7A

Zbrojenie poprzecznic oraz rozpoczęcie zbrojenia płyty ustroju nośnego

Wykonywanie muru z gruntu zbrojonego w osi nr 1

Zasypka stożków

Betonowanie podwaliny pod fundamenty skrzydeł

WK-9 

Zbrojenie i szalowanie dźwigarów ustroju nośnego

Zasypka za przyczółkiem P1 i P3

Montaż muru z gruntu zbrojonego

Betonowanie fundamentów skrzydeł P1 i P3 etap II
WD-11 

Montaż podparcia i deskowania ustroju nośnego

WD-12 

Wymiana gruntu pod mur z gruntu zbrojonego w osi nr 3
Wpychanie kabli sprężających

Izolacja i betonowanie fundamentu skrzydeł muru oporowego P1

Wykonanie betonu podkładowego pod mur oporowy

Sprężanie wiaduktu
Betonowanie ławy fundamentowej P3

WD-14

Wznoszenie murów oporowych z gruntu zbrojonego