Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie
Utrzymanie zapleczy budowy
Pompowanie zastoisk wodnych
Rekultywacja terenu
Odmulanie rowów
Bariery bezpieczeństwa
S -11
Ekrany akustyczne
S-11
Łącznik
Wykop rowu
DP2907P
Łącznik 0+050-0+080
Umocnienie rowu
346+000-346+100
Przekładanie przepustu
DD9
Podbudowa z kruszywa
zjazdy DD9
Warstwa ścieralna
DP3742P (naprawa dróg powiatowych)
DW443 0+325-0+527,27 pas prawy
DW443 0+325-0+527,27 pas lewy
Profilacja wyjazdu
Łącznica nr. 7
Ogrodzenia
MD5-WD6
WK9-WD10
Korytowanie wjazdu
DW2
Odhumusowanie
DW1
Umocnienie skarp
Ł3
S11 346+600
Pobocza z kruszywa 045
Łącznik 1+500-2+260
Podbudowa
Wjazdy na pola DD9
Branżowe:
Oczyszczanie studni wpadowych 2 szt- WD4, WD 10
Profilowanie rowu- WD4
Montaż wylotu z drenu francuskiego- łącznica nr 4
Montaż studni PP i drenu francuskiego 5 mb- łącznica nr 4
Profilowanie rowu- WD 6
Obruk przepustu fi 800- WD 10, WD 4
Obruk osadników piaskowych 2 szt.- KD 3
Odmulanie i profilowanie rowu, wycinka krzaków- WD4
Czyszczenie studni wpadowych, umocnienie wylotu ażurami- WD4
Wykaszanie zbiornika- Zbiornik nr 5
Obruk kamienny na przepustach 1.5 SZT- MD 7A
Docinanie przepustu- MD 7
Montaż wylotów drenażowych 2 szt- WD 3 – WD 4, S11
Umocnienie zapory przy studni rozpreżnej ażurami- Studnia kanalizacji tłocznej 2
Czyszczenie studni wpadowych na syfonie nr 1- WD 4 – WD 5
Obruk przepustu PEHD fi 600 strona prawa- WD 4
Humusowanie i obsiewanie rowu- WD 4
Obrubka ażurami wylotów 4 szt- Łącznica nr 4
Wywóz i sprzatanie urobku- WD 4
Czyszcenie osadników piaskowych i płukanie sieci na syfonie- WD 4 – WD 5
Obruk przepustu fi 600- WD 6
Naprawa wylotu i korytek skarpowych- WD 10
Rozbiurka obruku na przepuście fi 1000 – Wolica
Mostowe :
Roboty wykończeniowe
Porządkowanie terenu budowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *