Drogi:

Budowa i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu

Utrzymanie zapleczy budowy

Wykonywanie zahumusowania skarp

Pompowanie wody z zastoisk

Skarpowanie

Osuszanie podłoża i nasypu

Zagęszczanie nasypu i podłoża

Zagęszczanie warstwy filtracyjnej z kruszywa łamanego

Wykonywanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

Wykonywanie profilowania pod geowłókninę

Odhumusowywanie

Branże:

Pompowanie wody, wykonanie podsypki pod geowłókninę i jej układanie, wykonanie podsypki pod ażury i ich układanie, obsypka pospółką  – Zbiornik nr 2 i 6

Wykonanie drenażu w głębokim wykopie

Montaż poprzeczek drenażu drogowego w ciągu głównym

Mosty:

WD-2

Wykonywanie muru z gruntu zbrojonego P1

Zbrojenie i szalowanie fundamentu muru oporowego P3

Betonowanie fundamentu muru oporowego P3

Rozdeskowanie oraz izolacja przeciwwilgociowa ławy muru z gruntu zbrojonego w osi nr 3

WD-3 

Zdjęcie parcia z przyczółka w osi nr 1

Przygotowanie powierzchni betonowych pod papę na kapie chodnikowej

WD-4

Układanie bloczków muru z gruntu zbrojonego w osi P1

MD-5

Zbrojenie poprzecznic

Rozpoczęcie zbrojenia płyty ustroju nośnego oraz poprzecznic

WD-6 

Wykonywanie chudego betonu pod mur oporowy P1
Zdjęcie parcia z fundamentu pod mur oporowy P3

Przygotowanie podłoża pod mur oporowy P3

Zbrojenie ławy fundamentowej muru z gruntu zbrojonego w osi nr 3
Rozdeskowanie i izolacja przeciwwilgociowa ławy muru z gruntu zbrojonego w osi nr 1
Prace porządkowe – wytworzenie urobku

MD-7 i MD-7A

Zbrojenie poprzecznic oraz rozpoczęcie zbrojenia płyty ustroju nośnego

Szalowanie wsporników ustroju nośnego

WK-9 

Zbrojenie i szalowanie dźwigarów ustroju nośnego

Zasypka za przyczółkiem P1 i P3

Budowa skrzydeł z gruntu zbrojonego

Betonowanie fundamentu skrzydeł

WD-11 

Montaż podparcia deskowania i łożysk  ustroju nośnego

WD-12 

Pielęgnacja betonu ustroju nośnego

Montaż podestów roboczych dla montażu kabli sprężających

Przygotowanie ustroju nośnego do sprężenia – montaż pomostów roboczych
Rozdeskowanie ustroju nośnego w strefach zakotwień

WD-14

Wznoszenie murów oporowych za przyczółkami

Budowa muru M1