Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie
Utrzymanie zapleczy budowy
Pompowanie zastoisk wodnych
Rekultywacja terenu
Bariery bezpieczeństwa
S-11
Ekrany akustyczne
S-11
Łącznik
Ekrany przeciwolsnieniowe
S-11
Profilowanie rowy
WD4
Pobocza
DD7
DP2907P
Wyjazd awaryjny 1
Odhumusowanie
Dojazd nr 4
Korytowanie
Zjazdy DD8
Montaż przepustu
DD9
Korytowanie pod ściek
WD4 a MD5
Korytka ściekowe
WD4-MD5
WD3-WD4
WD4 strona lewa
Umocnienie skarpy i rowu
346+000-346+100
Zagęszczanie
Dojazd nr 4
Nawierzchnia z kruszywa 045
Droga do gazociągu 0+000-0+030
Chodnik
DP2907P
Przepusty
DD9
Wykopy rowu
DP2907P
Odmulanie rowów
Łącznica nr 1
Łącznica nr 2
Łącznica nr 3
Łącznica nr 4
Ogrodzenia
Węzeł Mieszków
Branżowe:
Roboty wykończeniowe- cała budowa
Porządkowanie terenu budowy- cała budowa
Drenaż na łącznicy 50 mb- Łącznica nr 3
Montaż studni fi 425 PP na drenażu- Łącznica nr 3
Cięcie przepustów 1,5 szt.- MD 7A
Czyszczenie i odmulanie studni kanalizacji deszczowej- WD 10
Montaż osadników piaskowych 2 szt.- KD 3
Montaż korytka skarpowego- WD 4
Przeprofilowanie rowu, humusowanie, obsiew mieszanką traw- WD 4
Profilowanie poboczy i rowu- ul. Szkolna
Mostowe :
Roboty wykończeniowe
Porządkowanie terenu budowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *