Drogi:

Budowa i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu,

Utrzymanie zapleczy budowy

Pompowanie wody z zastoisk

Wykonywanie wykopów  i nasypów

Osuszanie podłoża i nasypu

Zagęszczanie nasypu i podłoża

Przygotowanie podłoża pod materac

Profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonywanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

Odhumusowywanie

Branże:

Wykonywanie próby szczelności rurociągu kt1

Wykonanie drenażu w głębokim wykopie

Pompowanie wody

Wykonywanie podsypki i układanie geowłókniny – zbiornik nr 2 i 6

Układanie ażurów – zbiornik nr 2 i 6

Montaż studni Sp9

Przygotowanie do zamulenia nieczynnego odcinka kanalizacji sanitarnej Ks1, Ks3

Mosty:

WD-2

Wykonywanie muru z gruntu zbrojonego w osi nr 1

WD-3

Zdjęcie parcia z przyczółka w osi nr 3

Montowanie wsporników kap chodnikowych
Śrutowanie pod papę kapy chodnikowej

WD-4

Układanie bloczków muru z gruntu zbrojonego (przygotowanie podłoża)

MD-5

Zakładanie wsporników ustroju nośnego

WD-6

Rozdeskowanie ustroju nośnego

Rozbiórka płyt drogowych spod ustroju nośnego

MD-7 i MD-7A

Montaż wsporników ustroju nośnego

WK-9

Zbrojenie i szalowanie dźwigarów ustroju nośnego

Montaż kotew poręczy
Zasypka za przyczółkiem P3
Montaż muru oporowego z gruntu zbrojonego

Betonowanie fundamentu skrzydełek P3
WD-10

Niwelacja i zbrojenie ustroju nośnego

Budowa przejazdu pod bramownicą
Deskowanie ustroju nośnego

WD-11

Montaż podparcia i deskowania ustroju nośnego

WD-12

Zbrojenie ustroju nośnego
Montaż wpustów, sączków i kotew
Układanie betonu podkładowego pod mur oporowy przy P1

WD-13

Zasypka za przyczółkami P1 i P2

WD-14

Montaż muru oporowego – skrzydeł od P1
Zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentu skrzydeł od strony P2

Budowa muru oporowego przy P1
Izolacja fundamentu muru oporowego przy P2;