Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie
Utrzymanie zapleczy budowy
Wykop rowu
DP 2907P
Odhumusowanie
droga wewnętrzna nr 1
Zagęszczanie nasypu
DD7
Zagęszczanie podłoża
zawrotka DP 2907P
Korytowanie
zawrotka DP 2907P
wjazd awaryjny nr 1
Pobocza
WD6
Nasypy pod chodnik
WD6
Wjazdy dla służb
Łącznica nr 1
Odmulanie rowów
Łącznica nr 6
Łącznica nr 7
w. Jarocin
Humusowanie
Łącznica nr 7
DD11
MD5
MD7
Węzeł Mieszków
Wał ziemny W2
Ekrany przeciwolsnieniowe
MD5
MD7
Ekrany akustyczne
E5 ( wzdłuż ul. Okrężnej)
E7
E4 – trzon
E3, E8, E9 – wypełnienia
Warstwa z kruszywa 0/45
DD7
Podbudowa z kruszywa 0/45
zjazd indywidualny dla służb
DD7
zjazd nr 3
zjazd nr 8
zjazdy Ł1
Profilacja kruszywa 0/45
wjazd awaryjny nr 1
zawrotka DP 2907P
zjazdy DD8
Warstwa ścieralna
DG (WD2) km 0+000 – 0+170
DG (WD2) km 0+220 – 0+455
zjazd Łącznica nr 4
zawrotka DP 2907P
zjazd DP 2907P
DD7
Pompowanie zastoisk wodnych
cała budowa
Rowy
DP 3742P
Rozbiórka by-passu
WD4
Układanie kostki
WD4
WD6
Branżowe
Montaż korytek skarpowych- WD 3, Kr 6.1
Czyszczenie kanalizacji i wyprawianie- S11
Montaż wylotu fi. 300- Ul. Szkolna, Kp 3.1
Montaż wylotu i rury fi. 300, 13mb- Ul. Szkolna
Transport materiału- S 11, Mel 6a
Montaż osadnika piaskowego- Kr 6.1
Cięcie przepustu 2 strony, obruk 1 strona- WD 4
Pompowanie wody
Naprawa wypłuczek, stabilizacja betonem- S11
Obruk przepustu betonowego fi.800- WD4
Cięcie przepustu betonowego fi.800- WD4
Mostowe
WD-3
Przygotowanie pod wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego
Roboty wykończeniowe
WD-4
Roboty wykończeniowe
MD-5
Przygotowanie pod wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego
Montaż ekranów przeciwolśnieniowych
Prace porządkowe i wykończeniowe
Wyrównywanie terenu pod obiektem
WD-6
Przygotowanie pod wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego
Prace porządkowe i wykończeniowe
MD-7
Przygotowanie pod wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego
Izolacja cienka i sikafleksy
Maty antyerozyjne oraz porządkowanie terenu
Prace porządkowe i wykończeniowe
WK- 9
Porządkowanie zaplecza przy WK-9
WD-10
Prace porządkowe i wykończeniowe
Montaż drabin
WD-12
Prace porządkowe i wykończeniowe
WD-13
Prace porządkowe i wykończeniowe
WD-14
Ustawianie korytek
Mycie obiektu od spodu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *