Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie
Utrzymanie zapleczy budowy
Odmulanie rowu
Rondo 2
Ł6,Ł7
Pobocza
Droga do gazociągu
DD10
DD8
Naprawa krawężnika
Rondo 3
Nawierzchnia z kruszywa 045
Droga do gazociągu 0+000-0+127,96
SMA JENA
DP 2907P 0+523-1+100
Zjazdy DD8
DD8 0+000-0+040
Zjazd WD8
0+000-0+040
SMA
WD6 DP4180P
0+000-0+300
0+360-0+535
Przypora filtracyjna
S11 347+480-550 JP
S11 344+480-550 JP
Ł7
Korytowanie
zawrotka DP2907P
wjazdy na pola DD8
Zagęszczanie nasypu
Zjazd nr 3
Dojazd do zb 1
Nasyp pod chodnik
WD6
Korytowanie rowu
Ł2
Odmulanie przepustów
Ł6, Ł7
Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16
Najazd WD6
0+000-0+145
0+450-0+533,90
Warstwa wiążąca
Najazd WD6
0+000-0+145
0+450-0+533,90
Wykonanie zasypek
Przepust nr 23
Podbudowa z kruszywa 045
DD7 0+000-0+250
plac do zawracania
Zjazd nr 7 0+000-0+036,94
Nawierzchnia z kruszywa 0/45
Dojazd do zbiornika nr 1
Ekrany
wypełnienia: E1, E2, E3, E6,E4
Profilacja skarp
DD11
Profilacja rowu
DD11
Ł2,Ł6,Ł7
Korytowanie podłoża
Wjazdy na pola
Umocnienie dna rowu
S11 343+800-343+900
S11 344+000-344+100
S11 347+000-347+900
Stabilizacja C3/4
Zjazd nr 8 0+000-0+027,10
Zjazd nr 3 0+000-0+047,15
Humusowanie
poprawki S11 342+000-342+500
Łącznik 1+000-1+293
Łącznik 2+600-2+800
Prawoskręt nr 3
Wykop
Przepust nr 23
Zagęszczanie i profilacja podłoża
DD7
Umocnienie skarp narzutem kamiennym
S11 344+100
Oczyszczanie przepustów
cała budowa

Branżowe
Montaż wylotu z drenażu drogowego (2szt) – WD4-MD5
Porządkowanie placu budowy – WD10
Montaż rury fi100 (~30m) – drenaż w pasie rozdziału – MD5-WD6
Regulacja włazu istniejącej kanalizacji – WD6
Montaż osadnika przy studni – KD3
Wyloty z drenażu drogowego (2szt) wraz z obrukiem – S11
Wylot fi160 (1szt) wraz z obrukiem – WD13
Montaż wpustu deszczowego – WD 14
Obruk przepustów fi 1200 szt. 2 – MD 5
Montaż korytka skarpowego i wylotu – WD 10
Montaż żeliw na drenążu głębokim – WD11 – WD12

Mostowe
WD – 2
Prace porządkowe i wykończeniowe
WD-3
Prace porządkowe i wykończeniowe
Prace wykończeniowe – podesty dla płazów
WD-4
Roboty wykończeniowe – poręcze schodów
MD-5
Roboty ziemne, antykorozja powierzchni betonowych
WD-6
Roboty brukarskie (odprowadzenie wód z kolektorów)
MD-7, MD-7 A
Układanie mat antyerozyjnych
Antykorozja powierzchni betonowych
MD – 7 A
Montaż poręczy schodów
WK- 9
Porządkowanie zaplecza przy WK-9
WD-10
Roboty wykończeniowe
WD-11
Roboty wykończeniowe
WD-12
Roboty wykończeniowe
WD-13
Roboty wykończeniowe
Przepusty
Montaż półek przełazowych dla płazów
prace porządkowe przy wlotach i wylotach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *