Drogowe:

Budowa i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu

Utrzymanie zapleczy budowy

Pompowanie wody z zastoisk

 

Wykonywanie wykopu

km 346+100 – 346+200 oraz 346+750

Wykonywanie nasypu

DP 3742P km 0+110 – 0+250
DP3742P km 0+340 – 0+420
km 342+420 – 342+600
łącznik km 1+150 – 1+250

Osuszanie podłoża

km 342+460 – 342+540

Łącznica 4 km 0+000 – 0+100

Osuszenie nasypu

DP 3742P km 0+110 – 0+260

Łącznik km 1+142 – 1+233

Łącznik km 1+380 – 1+570

DP4180P km 0+110 – 0+270

Skarpowanie

km 339+800 – 340+200 s.P

km 340+400 – 340+800 s.P i L

km 344+400 – 344+600 s.P i L”

km 339+400 – 339+750 s.P
km 340+700 – 340+900 s. L

DG (WD2) km 0+080 – 0+220
km 339+600 – 339+900 s. P

ZagęszczanieGWN

km 343+250 – 343+300

km 344+900 – 345+200

Podbudowa z kruszywa łamanego

km 339+500 – 340+200

km 345+520 – 345+720

Podbudowa z betonu asfaltowego  – odcinek próbny

DD1 km 0+530 – 0+720

Odhumusowanie

Rondo nr 3

Zagęszczanie nasypu i podłoża (łącznik)

km 1+400 – 1+250

km 1+500 – 1+660

Km 1+380 – 1+660

km 342+420 – 343+520
km 1+500 – 1+665

km 2+650 – 2+860

km 1+150 – 1+250
km 1+380 – 1+560

Branżowe

Montaż kratek na wpuście Wd14.9-KD14

Pompowanie wody

Wykonywanie podsypki gr. 5 cm pod geowłókninę, wykonanie podsypki pod ażury gr. 10 cm i ich układanie

Obsypka pospółką – Zbiornik nr 2 i 6

Wykopy pod montaż szalunków, układanie rury (~14m) wraz z obsypką kruszywem – Drenaż w głębokim wykopie

Montaż rury fi 40 na odcinku W15.2-W15.3

Montaż rury fi200 (~15m) oraz studni Sm3.2 (fi315) zasypka

Mostowe

WD-2

Układanie bloczków muru z gruntu zbrojonego w osi nr 1
Podłoże oraz murowanie bloczków

Betonowanie kap chodnikowych
Zasypka muru z gruntu zbrojonego

Rozbiórka deskowania podestu stref zakotwień

WD-3

Montaż wsporników kap chodnikowych

Rozdeskowanie ustroju nośnego
Deskowanie bloków kotwiących
Iniekcja kabli sprężających

WD-4

Mur z gruntu zbrojonego P3

Betonowanie ławy muru z gruntu zbrojonego P1

Zbrojenie kap chodnikowych

Zasypka muru z gruntu zbrojonego warstwa 1 i 2 w osi nr 3

Montaż desek gzymsowych w ustroju nośnym

Układanie bloczków muru z gruntu zbrojonego

MD-5

Wypełnienie szczelin między belkami ustroju nośnego
Przygotowanie do izolacji korpusu od strony naziomu

WD-6

Rozdeskowanie ustroju nośnego

Iniekcja kabli sprężających

WK-9

Zbrojenie i szalowanie dźwigarów ustroju nośnego
Przygotowanie podłoża pod mur z gruntu zbrojonego w osi nr 1

Zasypka przyczółka P3
Montaż zbrojenia, szalowanie i betonowanie fundamentów skrzydeł P3

Montaż drenażu za przyczółkiem P3

WD-10

Deskowanie ustroju nośnego

WD-11

Montaż podparcia ustroju nośnego

WD-12

Zbrojenie ustroju nośnego
Wymiana gruntu pod fundament muru oporowego przy P1

Montaż kotew latarni w kapach chodnikowych;
Prace porządkowe;

WD-13

Zasypka przyczółków P1, P2 i P3

Montaż kotew latarni w kapach chodnikowych
Prace porządkowe

WD-14

Wykonywanie betonu podkładowego pod ławę z gruntu zbrojonego – podpora P1
Wykop i przygotowanie podłoża pod mur z gruntu zbrojonego w osi 2

PRZEPUSTY

Spoinowanie i montaż dylatacji od strony wewnętrznej