Drogi:

Budowa i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu,

Utrzymanie zapleczy budowy

Pompowanie wody z zastoisk

Wykonywanie  nasypów, wykopów i GWN oraz obhumusowanie skarp

Osuszanie podłoża, nasypu

Zagęszczanie nasypu, podłoża i GWN

Przygotowanie podłoża pod materac

Skarpowanie i wykop rowów

Profilowanie i wzmocnienie skarp

Branże:

Montaż kratek na wpustach WD14.14, WD14.12. WD14.1, WD14.7, przykanalika PP fi160 (~9m), zasypka i zagęszczanie, wykopy na odcinku WD14.7 – D14.2

Pompowanie wody. Wykonywanie podsypki gr. 5 cm pod geowłókninę, wykonanie podsypki pod ażury gr. 10 cm i ich układanie.

Obsypka pospółką – Zbiornik nr 2 i 6

Wykopy pod montaż szalunków, układanie rury (~14m) wraz z obsypką kruszywem.

Montaż studni SP7 (DN1000) – Drenaż w głębokim wykopie

Montaż rury fi 300 (~30m), zasypka i zagęszczenie – KD8

Montaż poprzeczki drenarskiej W18/1 – SD18/1, fi 110 (~17m)

Montaż rury osłonowej PP fi 150 na odcinku W15.1 – W15.2

Mosty:

WD-2

Montaż desek gzymsowych

Mur z gruntu zbrojonego P1

Przygotowanie kap chodnikowych do betonowania

Rozpoczęcie murowania – mur z gruntu zbrojonego podpora P1 oraz przygotowanie podłoża do zasypek

Układanie bloczków muru z gruntu zbrojonego w osi nr 1

WD-3

Prace porządkowe

Rozbiórka podparcia ustroju nośnego

Przygotowanie podłoża pod zdjęcie parcia z przyczółka

Deskowanie bloków kotwiących

WD-4

Mur z gruntu zbrojonego P3

Betonowanie ławy muru z gruntu zbrojonego P1

Zbrojenie kap chodnikowych

Zasypka muru z gruntu zbrojonego warstwa 1 i 2 w osi nr 3

Montaż desek gzymsowych w ustroju nośnym

Układanie bloczków muru z gruntu zbrojonego warstwa 3 i 4 w osi nr 3

MD-5

Prace porządkowe

Przygotowanie deskowania wsporników

WD-6

Rozbiórka podparcia ustroju nośnego

MD-7

Przygotowanie deskowania wsporników ustroju nośnego

MD-7A

Przygotowanie deskowania wsporników ustroju nośnego

WK-9

Przygotowanie styków technologicznych na płycie pomostowej

Zbrojenie i szalowanie dźwigarów płyty mostowej

WD-10

Deskowanie ustroju nośnego

WD-11

Przebudowa platformy pod ustrój nośny

Montaż podparcia ustroju nośnego

WD-12

Zbrojenie ustroju nośnego

WD-13

Zasypka przyczółków

Montaż desek gzymsowych i rur osłonowych na przewody w kapach

Izolacja na zimno przyczółków

WD-14

Montaż muru oporowego M1

Wymiana gruntu pod mur oporowy P1 i skrzydła przy podporze P1

Materac odciążający fundament P1

Budowa muru oporowego M1

PRZEPUSTY

Zasypka przepustu km 343+504

Wylanie betonu ochronnego na izolacji

Spoinowanie i montaż dylatacji od strony wewnętrznej