Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie

Utrzymanie zapleczy budowy

Pompowanie wody z zastoisk

Prace porządkowe

Rondo nr 3

stara droga DW443

Skarpowanie

DP 3742P

Wykop rowu

DP 3742P

DG (WD10)
DP 2907P (WD3)
Łącznica nr 2

DG (WD10)
Łącznica nr 1

340+380 – 340+400
Łącznica nr 1

Umocnienie dna rowu

Łącznica nr 6
Łącznica nr 7

Przypora kamienna – podstawa skarpy

344+480 – 344+520

344+480 – 344+550

Profilowanie

droga do gazu

Nawierzchnia z kruszywa 0/45

zjazd nr 12 km 0+000 – 0+032,76

Ekrany przeciwolsnieniowe

MD7

MD5

Humusowanie

345+800 – 345+900
343+600 – 343+750
Łącznik km 2+650 – 2+900

WD-4
Łącznik km 0+350 – 0+500

Pompowanie wody z zastoisk

cała budowa

Pobocza

DD10

DD4
DD8

dojazd nr 5
DD10

Grunt stabilizowany cementem C3/4

DD7 km 0+000 – 0+030 wraz z placem do zawracania
zjazd nr 7 km 0+000 – 0+036,94

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

WD6 km 0+460 – 0+533,90 s.P

Ekrany akustyczne

E9

Układanie krawężnika

WD6
Nasypy pod chodnik

DP 4180P (WD6)

Układanie kostki

WD3

Branżowe

Montaż korytka skarpowego- WD 4, WD 13

Porządkowanie placu budowy- cała budowa

Pompowanie wody- Łącznik

Porządkowanie magazynu- Węzeł Mieszków

Montaż wyloty ze studni Skt1- Kanalizacja tłoczna 1

Montaż wylotu fi200- WD4

Montaż wylotu fi160- Mel6

Montaż wylotów z drenażu drogowego (2szt) – WD4-MD5

Regulacja studni, montaż wylotu – Mel9

Regulacja studni – WD6

Mostowe

WD-3

Prace porządkowe i wykończeniowe

WD-4

Przygotowanie najazdów pod ułożenie asfaltu twardolanego

MD-5

Antykorozja powierzchni betonowych

WD-6

Roboty brukarskie (odprowadzenie wód z kolektorów)

MD-7

Antykorozja powierzchni betonowych
umocnienie stożków Matami antyerozyjnymi

MD-7A

Antykorozja powierzchni betonowych
umocnienie stożków Matami antyerozyjnymi

Montaż chodników i schodów skarpowych

WK- 9

Prace porządkowe

Porządkowanie zaplecza przy WK-9

WD-10

Roboty wykończeniowe
Montaż drabin i pochwytów schodów skarpowych

WD-11

Roboty wykończeniowe

WD-12

Roboty wykończeniowe

WD-13

Roboty wykończeniowe

Przepusty

Montaż półek przełazowych dla płazów
prace porządkowe przy wlotach i wylotach

roboty wykończeniowe przy wylocie przepustu

Przepust przed obiektem MD-7

Montaż chodników i schodów skarpowych

Mur M1

Odmulanie korytek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *