Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Pompowanie zastoisk wodnych

Wykonywanie wykopu

Łącznica nr 7

km 342+600 – 342+700
km 342+800 – 342+900

km 342+550 – 342+700

Wypełnienie pierścienia

Rondo nr 2

Branżowe

Montaż drenażu drogowego oraz studni w pasie rozdziału pomiędzy obiektami WD6 a MD7

Wyrywanie karpin – Rzeka Lubieszka

Wykopy, montaż rury , drenaż w głębokim wykopie przy obiekcie WD10

Wykop i wykonanie ławy betonowej pod osadnik – ZB6

Porządkowanie placu budowy i wywóz urobku z drenażu drogowego oraz drenażu w głębokim wykopie – S11

Mostowe

WD-2

Szlifowanie betonu
Prace porządkowe

WD-3

Szalowanie płyty przejściowej
Betonowanie płyty przejściowej

MD-5

Poprawa zabezpieczeń bhp na ustroju nośnym

MD-7

Poprawa zabezpieczeń bhp na ustroju nośnym

WK-9

Montaż tłumików

Rozbiórka bypassu kolejowego

Poprawa zabezpieczeń bhp na ustroju nośnym

WD-10

Szlifowanie betonu
Prace porządkowe

WD-11

Montaż barier i barieroporęczy

Rozbiórka wspornika bhp
Szlifowanie betonu
Prace porządkowe

WD-13

Szalowanie dylatacji

WD-14

Szalowanie gzymsu muru M1
Montaż desek polimerobetonowych.

Przepust w km 340 + 230

Wykonywanie wlotów i wylotów, szalowanie płyty dennej wlotu przepustu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *