Drogowe:
Tydzień 29 (17.07.2017 – 23.07.2017)
Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie
Utrzymanie zapleczy budowy
Prace porządkowe
Rondo nr 3, istniejąca droga DW443
Ogrodzenia
S-11
Czyszczenie nawierzchni przed skropieniem
343+630-344+480 jezdnia lewa
Pobocza
WD4
DP 3742P
Korytowanie
WD6 0+000-0+060 jezdnia prawa
WD6
Korytowanie rowu
Łącznica nr 6
Łącznica nr 7
Odmulanie rowów
DD11
Umocnienie rowów
Łącznica nr 6
Łącznica nr 7
Wykop rowu
DP 3742P
Nawierzchnia z kruszywa 0/45
dojazd nr 5 0+000 – 0+167,48
zjazdy DP 2907P
zjazd przy istniejącej drodze DW443
zjazd przy Łącznicy nr 7
dojazd nr 5
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45
zjazd nr 5 0+000 – 0+026,67
DP 4180P km 0+000 – 0+060 strona prawa
Zjazd WD8
Warstwa scieralna
343+630-344+480 jezdnia lewa
342+030 – 343+630 strona lewa
341+000 – 342+030 strona lewa
Łącznica nr 1 km 0+000 – 0+066
Dojazd 1
Dojazd 2
Najazdy WD4
Warstwa wiążąca
DP 2907P km 1+110 – 1+195 strona prawa
DD3 km 0+000 – 0+030
Przepusty drogowe
droga dojazdowa do działki numer 32/115
Humusowanie
WD10
345+700-345+900
340+900 – 341+000
345+350 – 345+800
348+050 – 348+200
344+400 – 344+900
348+200 – 348+500
347+000-347+250
rów do zbiornika 1
Wjazdy na pola
DP 2907P
Nasypy pod chodniki
WD4
DP 2907P
Łącznica nr 4
Łącznica nr 3
DP 4180P
Przypora kamienna – podstawa skarpy
344+480 – 344+520
Ekrany przeciwolsnieniowe
MD7 strona prawa
Ekrany akustyczne
E4
Koszenie traw na skarpach
S-11
Zagęszczanie
zjazd nr 7
Rozbiórka by-passu
DK11 (Rondo nr 3)
Profilacja podłoża
WD6
Skarpowanie
DP 3742P
Nasypy
zjazd nr 3
Układanie krawężników
Łącznica nr 3
Łącznica nr 4
Podbudowa z betonu asfaltowego
DP 2907P km 1+110 – 1+195 strona prawa
DD3 km 0+000 – 0+030
Umocnienie dna rowu
Łącznica nr 7
Branżowe
sprzątanie materiału- WD11
montaż wylotów fi 200 (2szt)- WD5
montaż wylotu fi 300- WD5
Osadnik piaskowy- WD 4
Korytka skarpowe (2 szt)- WD 4
Regulacja studni p.poż- Zbiornik nr. 3
Obrukowanie przepustu fi. 1200 (strona prawa i lewa)- Wolica
Regulacja kratek (2 szt)- WD 14
Korytko skarpowe z wylotem (1szt)- WD10
Montaż wylotu fi. 400- WD 5, MD 7
Docinka przepustu fi. 1000- Rondo nr.3, Łącznica nr. 7
Obróbka wylotu fi. 315- WD 10
Obróbka dwóch osadników piaskowych i wylotu- Kr10, Kr10.1
Montaż studni i wylotu- Melioracja nr 4
Korytka skarpowe + wylot- WD 10
Docinanie przepustów wipro strona prawa, lewa- Łącznica do ronda nr. 2
Montaż pierścieni odciążających i kratek na wpustach (2szt)- Łącznica nr 4
Regulacja studni- WD 4
Obruk przepustu fi.1000, strona prawa- Rondo nr. 3
Obruk przepustu wipro fi. 1000, strona prawa- Łącznica nr 6
Mostowe
WD-3
Prace porządkowe i wykończeniowe
MD-5
Antykorozja powierzchni betonowych
Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
Maty antyerozyjne
Wykonanie dylatacji
Wykonanie szczeliny pod przeciwspadek
Montaż kolektora odwodnieniowego
WK-9
Prace wykończeniowe.
WD-14
Montaż dylatacji mechaniczno – bitumicznej
MD-7
Antykorozja powierzchni betonowych
Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
Montaż dylatacji mechaniczno-bitumicznej
Maty antyerozyjne
WD-4
Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
MD-7A
Antykorozja powierzchni betonowych
WD-11
Roboty wykończeniowe
WD-10
Próbne obciążenie obiektu
WD-13
Przepust w km 341 + 171
Odmulanie przepustu
Sikafleksy – roboty wykończeniowe
Montaż półek przełazowych dla płazów
WD-12
Roboty wykończeniowe
WD-6
Prace wykończeniowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *