Drogi:

Budowa i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu,

Utrzymanie zapleczy budowy

Wykonywanie  wykopu i nasypów

Osuszanie nasypu i podłoża

Wykonywanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

Zagęszczanie nasypu i GWN

Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/45 stabilizowanej mechanicznie na drogach wewnętrznych

Odpompowywanie wody z terenu budowy po obfitych opadach.

Branże:

Wykopy, montaż szalunków, układanie rury (~10m) wraz z obsypką kruszywem- drenaż w głębokim wykopie

Montaż wpustów (4szt) oraz rury fi200 (~60m) KD5

Wykopy i układanie rurociągu Ks3 z rur 350 GRP na odcinku Ks 3.5 -3.4, pompowanie wody

Formowanie skarp zbiornika – skarpa południowa.  Wykonanie  i układanie podsypki gr. 5 cm pod geowłókninę, wykonanie podsypki i układanie ażurów gr. 10 cm i układanie ażurów.  Pompowanie wody. Ubezpieczenie skarp ażurami strona południowa – Zbiornik nr 6

Formowanie skarp zbiornika i nasypu strona zachodnia i wschodnia. Wykonanie podsypki gr 5 cm pod geowłókninę i jej układanie .Wykonanie podsypki pod ażury gr. 10 cm. Układanie ażurów –

Zbiornik nr 2

Przygotowania do próby szczelności- KT2

Montaż wpustów oraz rury fi200 (~45m)- KD4, KD5, KD6

Mosty:

WD-2

Rozbiórka podestu przy strefach zakotwień

Zakończenie wykopu pod mur z gruntu zbrojonego podpora P1

Deskowanie wsporników kapy chodnikowej

WD-3

Rozdeskowanie ustroju nośnego

Demontaż platformy ustroju nośnego

WD-4

Wykop pod ławę muru z gruntu zbrojonego oś 3

Beton podkładowy pod mur z gruntu zbrojonego

MD-5

Zbrojenie poprzecznic

Montaż podparcia belek ustroju nośnego

WD-6

Rozdeskowanie ustroju nośnego

MD-7

Zbrojenie poprzecznic

Montaż podparcia belek ustroju nośnego

WK-9

Zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego

Przygotowanie do betonowania

Montaż wpustów i rur osłonowych kabli sprężających

Betonowanie ustroju nośnego

WD-10

Deskowanie ustroju nośnego

WD-11

Przygotowanie platformy pod ustrój nośny

Budowa spodu ustroju nośnego

WD-12

Deskowanie ustroju nośnego i montaż łożysk

WD-13

Izolacja na zimno przyczółków oraz zbrojenie kap chodnikowych

WD-14

Budowa muru oporowego M1 i montaż krawężników

Zbrojenie kap chodnikowych oraz montaż desek gzymsowych

PRZEPUSTY

Przepust km 342+510 – Zasypka przepustu

Przepust km 343+504 – Układanie papy, izolacja na zimno przyczółków