Drogowe:
Tydzień 28 (10.07.2017 – 16.07.2017)
Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie
Utrzymanie zapleczy budowy
Zagęszczanie podłoża
dojazd nr WD8
zjazd nr 7
zjazd nr 8
dojazd nr 5
droga technologiczna
dojazd do ZB-1
Pobocza
prawoskręt nr 2
prawoskręt nr 3
DD11
DD8
Łącznik km 1+150 – 1+300
dojazd nr 2
Wykop rowów
WD2
WD4
Łącznik km 0+250 – 0+400
Opaska betonowa zabezpieczająca skarpy
S11
Łącznik
Skarpowanie
km 344+600 – 344+900
MD7a
prawoskręt nr 2
WD4
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45
dojazd nr 1
dojazd nr 2
dojazd 1 0+000 – 0+051
dojazd 2 0+000 – 0+137,96
dojazd nr 3 km 0+000 – 0+058,18
zjazd nr 4 km 0+000 – 0+036,03
zjazd nr 1
zjazd 1 0+000 – 0+030,96
zjazd nr 2 0+000 – 0+031,61
zjazd nr 5 0+000 – 0+026,67
Warstwa scieralna
Łącznik km 0+022,5 – 0+153
Łącznica nr 6 km 0+022,5 – 0+170
Łącznica nr 6 km 0+170 – 0+378
Łącznica nr 7 km 0+000 – 0+365
348+390 – 348+640 strona lewa
346+990 – 348+390 strona lewa
345+460 – 346+990 strona lewa
344+500 – 345+460 strona lewa
Układanie kostki i obrzeża
WD4
Ucinanie przepustów
Łącznica nr 1
Łącznica nr 2
Humusowanie
WD2
zjazd nr 14
Węzeł Mieszków
347+900 – 348+000
Zagęszczanie nasypu
zjazd nr 7
zjazd nr 8
Profilowanie
dojazd WD8
dojazd nr 1
dojazd nr 2
zjazdy z DD7
zjazd nr 8
Nasyp pod chodnik
WD4
Docinanie przepustów
339+010
DD2 km 0+775,18
Zjazdy na pola
DD7
Wjazdy na pola
DP 2907P
Przypora filtracyjna
348+380
Nawierzchnia z kruszywa 0/45
droga przy dojeździe 1
droga przy dojeździe 2
dojazd nr 7 0+000 – 0+080 wraz z placem do zawracania
dojazd nr 6 km 0+000 – 0+0121,29
dojazd nr 7 0+000 – 0+080 wraz z placem do zawracania
dojazd nr 5 0+000 – 0+167,48
zjazdy DD11
zjazd nr 12 0+000 – 0+032,76
Rekultywacja terenów płaskich
WD10 – WD11
Rozbiórka by-passu
DK11 (Rondo nr 3)
Korytowanie
zjazd nr 5
Odmulanie rowów
Łącznik
Przepusty drogowe
Droga dojazdowa do działki nr 32/115
Koszenie trawy na skarpach
WD10 – WD13
Ogrodzenia
S-11
Czyszczenie nawierzchni przed skropieniem
343+800 – 344+500 strona lewa
Branżowe
Porządkowanie magazynu- Węzeł Mieszków
Regulacja studni- ul. Szkolna, Cielcza
Montaż drenażu opaskowego mel7 – 70mb- WD 10
Montaż osadników piaskowych na studniach wpadowych (3szt)- WD 10
Montaż wylotów fi350 (2szt)- WD 7, WD 5
Montaż korytek skarpowych na wylocie fi350- WD 5
Montaż drenażu opaskowego mel7 – 50mb- WD 10
Regulacja kratek i pierścieni odciążających- WD 4
Sprzątanie magazynu- WD 3
Montaż korytek skarpowych- WD 10
Obróbka osadników piaskowych- WD 10, WD 5
Montaż wylotów na wpustach- WD 10
Montaż wylotów skarpowych oraz obróbka- WD 5
Montaż kratek żeliwnych i pierścieni odciążających- WD 4
Mostowe
WD-3
Prace porządkowe i wykończeniowe
MD5
Antykorozja powierzchni betonowych
Montaż barier energochłonnych i balustrad
Układanie mat antyerozyjnych
Wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego
WK-9
Umocnienie rowu pod obiektem
Roboty wykończeniowe
WD-14
Przygotowanie powierzchni pod wykonanie dylatacji bitumiczno-mech
Wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego
Montaż dylatacji mechaniczno – bitumicznej
MD-7
Montaż barier
Antykorozja powierzchni betonowych
Montaż barier energochłonnych
Montaż dylatacji bitumiczno-mechanicznej
Wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego
WD-4
Przygotowanie powierzchni pod wykonanie przeciwspadków
Przygotowanie skarp pod umocnienie stożków
MD-7A
Antykorozja powierzchni betonowych
Układanie asfaltu twardolanego na części obiektu.
Przepust km 343+504
Prace wykończeniowe
Montaż półek przełazowych dla płazów
WD-11
Montaż barieroporęczy schodów skarpowych
Roboty wykończeniowe
WD-13
Montaż barieroporęczy schodów skarpowych
Wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego
Przepust w km 341 + 171
Odmulanie przepustu
WD-12
Roboty wykończeniowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *