Drogi:

Budowa i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu,

Odtwarzanie  i naprawa tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych

Wykonywanie  wykopu i nasypów

Osuszanie nasypu i podłoża

Wykonywanie warstwy wzmacniającej C3/4

Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego

Zagęszczanie GWN

Wykonywanie materaca na Łączniku  (układanie geotkaniny i zagęszczanie wypełnienia)

Branże:

Układanie rury fi160 (~115m) na odcinku kt1.3 – Skt1 wraz z zasypką i zagęszczeniem

Montaż rury fi300 (~80m) na odcinku D8.1 – D8.4, studni D8.2, D8.1 (DN1000) oraz rury fi200 (50m) i wpustów wraz z zasypką i zagęszczeniem

Układanie rurociągu Ks3 z rur 350 GRP wraz zasypką i zagęszczeniem

Formowanie skarp zbiornika – skarpa południowa

Wykonanie podsypki gr. 5 cm pod geowłókninę i jej układanie, wykonanie podsypki pod ażury gr. 10 cm i układanie ażurów

Pompowanie wody

Formowanie skarp zbiornika i nasypu strona zachodnia, północna,  i wschodnia

Wywóz nadmiaru gruntu

Przygotowania do wykonania próby szczelności rurociągu

Przygotowania do montażu drenażu

Ubezpieczenie skarp ażurami strona północna.

Montaż wpustów oraz rury fi200 (~30m)

Mosty:

WD2 

Zawieszanie wsporników

Układanie krawężników

Rozbiórka podestu przy strefach zakotwień

WD3

Rozdeskowanie ustroju nośnego

WD4

Rozdeskowanie podestów stref zakotwień

Układanie krawężników

Wykop pod ławę muru z gruntu zbrojonego

MD5

Deskowanie skrzydeł korpusu P1
Przygotowanie do betonowania P1 nitka prawa
Zbrojenie poprzecznic oś 1 i 2 nitka prawa

Zbrojenie i deskowanie skrzydła w osi 1 nitka lewa
Betonowanie skrzydła P1 nitka prawa i lewa

Betonowanie i zbrojenie poprzecznic I etap P1 i P2 nitka lewa
Rozdeskowanie skrzydeł w osi 1 podpora prawa

WD6

Wykonanie sprężenia ustroju nośnego

Rozdeskowanie ustroju nośnego

MD7

Zasypka korpusu w osi 2

Zasypka za przyczółkiem w podporze P2

Zbrojenie poprzecznic

WK9

Zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego

Przygotowanie do betonowania

WD10

Budowa platformy pod ustrój nośny
Montaż podparcia ustroju nośnego

Deskowanie ustroju nośnego

WD11

Przygotowanie platformy pod ustrój nośny

Rozdeskowanie oczepu oś 1 i 2
Przygotowanie platformy pod ustrój nośny

Betonowanie ciosów podłożyskowych;

WD12

Montaż podparcia i szalunków ustroju nośnego
Budowa platformy pod ustrój nośny

Deskowanie ustroju nośnego

WD13

Układanie krawężników na ustroju nośnym

WD14

Betonowanie fundamentów muru oporowego M1

Zasypka przepustu

Układanie papy