Drogowe:

 

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie

Utrzymanie zapleczy budowy

Sprzątanie i mycie nawierzchni

Nasyp pod chodnik

DG (WD10)
WD4

Pobocza

WD4

DD1

DG (WD10)

DD10
343+300 – 343+400

Łącznica nr 7
dojazd nr 6
dojazd nr 7
zjazd nr 14

Przypora filtracyjna

344+450 – 344+500
Łącznica nr 7

348+380

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

DD3
DP 2907P km 1+160 – 1+195
DP 2907P
DP 3742P

DP 3742P km 0+000 – 0+040 strona prawa
DP 3742P km 0+040 – 0+270
DP 3742P km 0+330 – 0+423,03

zjazd nr 11 km 0+000 – 0+047,73

DP 3742P km 0+000 – 0+040 strona lewa
zjazd nr 10 km 0+000 – 0+055,30

Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16

Łącznik km 2+870 – 2+934

Warstwa wiążąca

Łącznik km 2+870 – 2+934

Układanie scieku

Rondo nr 3

Humusowanie

WD4
WD6

MD7a
348+100-348+250

348+150 – 348+300

węzeł Mieszków
348+200 – 348+400
Łącznica nr 6
348+300 – 348+647

Odhumusowanie

zjazd nr 7
dojazd do ZB-1

Dojazd nr 5

Droga technologiczna nr 1

Czyszczenie rowów

Łącznica nr 7

Profilowanie

Zjazd nr 6

Dojazd 1
Dojazd 2

Skarpowanie

343+400 – 343+500

Warstwa scieralna

DD9

prawoskręt nr 2
prawoskręt nr 3

Łącznik km 2+600 – 2+913

Łącznik km 1+890 – 2+600

Łącznik km 1+226 – 1+890

DP 3742P km 0+050 – 0+262
DP 3742P km 0+336 – 0+493

Ekrany przeciwolsnieniowe

MD5

Układanie kostki

WD6

DG (WD10)

Ucinanie przepustów

Łącznica nr 1
Łącznica nr 2

Łącznica nr 3
Łącznica nr 4

Wykop rowów

DD1
DD2

Łącznik km 0+230 – 0+250

Ekrany akustyczne

E5

E1

E4

Korytowanie

DP 3742P

zjazd nr 12
zjazd nr WD8
Grunt stabilizowany cementem C3/4

DD7 km 0+030 – 0+100

zjazd nr 1 km 0+000 – 0+030,96
dojazd nr 1 km 0+000 – 051,07
dojazd nr 2 km 0+000 – 142,04

DP 3742P km 0+000 – 0+040 strona lewa
Skarpowanie rowu

340+380 – 340+400

Wjazdy indywidualne

DD11

Profilacja pasa rozdziału

343+300 – 343+400

Branżowe

Montaż osadników przy studniach- KD7

Regulacja studni- ul. Szkolna, Cielcza

Montaż korytek skarpowych- WD6

Porządkowanie placu budowy- S11

Montaż słupów oświetleniowych- Węzeł Mieszków

Porządkowanie magazynu- Węzeł Mieszków

Montaż wylotu oraz korytek ściekowych- Kr5

Regulacja wpustów, montaż kratek żeliwnych i włazów- ul. Szkolna, Cielcza, MD5

Drenaż drogowy – montaż rury fi100 (~50m), porządkowanie terenu, wywóz urobku- MD5

Mostowe

WD-2

Prace porządkowe i wykończeniowe

WD-3

Montaż drabin

Prace porządkowe i wykończeniowe
Przygotowanie powierzchni pod wykonanie przeciwspadków

MD5

Balustrada w pasie rozdziału

Niwelacja terenu pod obiektem
Antykorozja powierzchni betonowych
WK-9

Antykorozja powierzchni betonowych

WD-10

Obrukowanie stożków

Umocnienie rowu pod obiektem

WD-14

Prace wykończeniowe
Balustrada na murach oporowych

Przygotowanie pod przeciwspadek

MD-7

Przygotowanie pod montaż dylatacji i przeciwspadki
Antykorozja powierzchni betonowych
Przygotowywania pod nawierzchnię SMA

WD-4

Montaż balustrad

Przepust km 342+510

Prace wykończeniowe wewnątrz przepustu

MD-7A

Antykorozja powierzchni betonowych

Przepust w km 341 + 171

Odmulanie przepustu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *