Drogi:

– Budowa i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu,

– Odtwarzanie tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych

– Usuwanie zastoisk wody

– Wykonywanie  wykopu i nasypów

– Stabilizacja C3/4

– Zagęszczanie nasypów i podłoża

– Wykonywanie GWN km 343+900- 344+100

– Profilowanie podłoża

 

Mosty:

WD2

– Montaż wsporników roboczych pod kapy chodnikowe

– Prace porządkowe pod obiektem

WD3

– Montaż podestów roboczych przy strefach zakotwień

– Wciąganie lin sprężających

WD4

– Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację z papy

MD5

– Zbrojenie i szalowanie skrzydeł i oczepów

WD6

– Prace porządkowe

– Przygotowanie obiektu do sprężania

MD7

– Zbrojenie i szalowanie poprzecznic

– Zasypka za przyczółkiem P1

– Montaż drenażu

MD7a

– Zbrojenie i szalowanie poprzecznic

– Zasypka za przyczółkiem P1

– Montaż drenażu

WK9

– Zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego

WD10

– Budowa platformy pod ustrój nośny

– Montaż podparcia ustroju nośnego

WD11

– Montaż szalunków ciosów podłożyskowych

– Betonowanie oczepu P3

WD12

– Montaż podparcia ustroju nośnego

– Budowa platformy pod ustrój nośny

WD13

– Demontaż płyt spod ustroju nośnego

– Układanie izolacji pod kapy chodnikowe

WD14

– Betonowanie fundamentów muru oporowego M1

Branże

– Formowanie skarp zbiornika

– Przygotowanie do zabudowy rur i studni

– Formowanie skarp zbiornika,

– Układanie rury fi160 (~100m) na odcinku kt 1.15 – kt 1.12 wraz z zasypką i zagęszczeniem

– Wykonanie podsypki gr. 5 cm pod geowłókninę

– Wykonanie podsypki pod ażury gr. 10 cm i układanie ażurów.

– Pompowanie wody