Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie

Utrzymanie zapleczy budowy

Sprzątanie i mycie nawierzchni

Profilacja podłoża

WD4

Wykop rowu

DK11 km 0+300
prawoskręt nr 2

Skarpowanie

WD6

Rów skarpowy

347+600 – 347+700

347+700 – 347+800

347+900-348+647,23

344+390-344+440

Pobocza

Łącznik 1+600 – 2+100
DG WD10
344+400 – 344+900
Łącznica nr 3

Łącznik 2+100-2+700
DD8
Łącznica nr 4

WD4

Prawoskręt 2
Prawoskręt 3
DP 2907P
Łącznik 0+000-2+800

Przypora filtracyjna

Łącznica nr 7

Profilacja wału ziemnego

W1

Grunt stabilizowany cementem C3/4

DP 3742P km 0+000 – 0+100

DP 3742P km 0+440-0+493,03

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

Łącznik km 2+890 – 2+912
prawoskręt nr 2 km 0+040-0+082,27
prawoskręt nr 3 km 0+000 – 0+030

343+330 – 343+370 s.L
343+400 – 343+430 s.L
Łącznik km 2+890 – 2+912
prawoskręt nr 2 km 0+040-0+082,27
prawoskręt nr 3 km 0+000 – 0+030

DD11
Łącznik km 2+890 – 2+912
prawoskręt nr 2
prawoskręt nr 3
zjazd indywidualny przy DK11
Droga wewnętrzna nr 3
343+320 – 343+370
343+400 – 343+430

DP4180P
0+000-0+040 JL
0+040-0+140
0+460-0+480
0+480-0+533,90 JL
Zjazd 9 0+000-0+032,68
DD8 2+030-2+048,83

DD4
0+000-0+292,86

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/45

Dojazd 6
0+000-0+121,29

Warstwa scieralna

DP 2907P km 0+000 – 0+465
Łącznica nr 1 0+262 – 0+381
Łącznica nr 2 0+000 – 0+130

DG (WD10) 0+000-0+505
Łącznica nr 1 0+000 – 0+381

DG (WD10)
DD10 km 0+565 – 0+600 (SMA JENA)

DD11 0+000-0+589

Układanie scieku trójkątnego

MD5

Rondo 3

DD9

Układanie scieku trójkątnego i krawężnika

WD4, WD6

Nasyp pod chodnik

DG WD10

WD4

WD4, WD10

Przepusty drogowe

DK11 km 0+290

Ekrany

E5
E6

Humusowanie

344+600 – 344+800
348+300 – 348+450

346+900 – 347+150
348+400 – 348+600

344+800-345+200
DD8

Ogrodzenia

S-11

Korytowanie

DD3
DP 2907P

Ekrany przeciwolsnieniowe

MD7

MD5

Zagęszczanie

DD3

Profilowanie

Zjazd 7

Warstwa wiążąca

S11 343+290-343+450 JL

Podbudowa z betonu asfaltowego

S11 343+300-343+430 JL

Umocnienie dna rowu

Rondo 3

Branżowe

Humusowanie wałów- Zb3

Przebudowa kolizji T8- T8

Montaż korytek skarpowych- WD6

Montaż studni DN1000 (1szt) i DN1200 (1szt) oraz rury fi400 (~30m)- Mel5

Zasypka i zagęszczenie- Mel5
Regulacja studni i zasuw- ul. Szkolna, Cielcza

Montaż osadnika z zasyfonowaniem- ZB3

Rozpoczęcie wykopu na rowie Mel5- Mel5

Porządkowanie placu budowy- S11

Regulacja wpustu i montaż kratki żeliwnej- WD-4

Montaż słupów oświetleniowych- Węzeł Mieszków

Montaż pierścieni odciążających-MD-5, WD-4

Mostowe

WD-3

Antykorozja powierzchni betonowych

Montaż drabin rewizyjnych

MD5

Antykorozja powierzchni betonowych
Układanie papy na ściance zaplecznej P2
Niwelacja terenu pod obiektem

Niwelacja terenu
Antykorozja powierzchni betonowych
Przygotowanie pod ułożenie ścieku przykrawężnikowego

WK-9

Antykorozja powierzchni betonowych

Prace wykończeniowe

WD-10

Przygotowanie wnęk pod ustawienie ścieku przykrawężnikowego

WD-12

Prace wykończeniowe

WD-13

Prace wykończeniowe
Antykorozja powierzchni betonowych

WD-14

Antykorozja powierzchni betonowych

MD-7

Skarpowanie stożków
Niwelacja terenu

Przygotowanie pod montaż dylatacji

Przepust przed obiektem MD-7

Montaż półek przełazowych dla płazów

Prace wykończeniowe wewnątrz przepustu

WD-11

Prace wykończeniowe

WD-4

Betonowanie podwalin skarp

Profilacja skarp
Ustawianie korytek na skrzydełkach
Montaż schodów skarpowych

Przepust km 342+510

Prace wykończeniowe wewnątrz przepustu

MD-7A

Profilacja stożków i skarp

Przygotowanie pod montaż dylatacji

Przepust km 343+504

Odmulanie przepustu

WD-6

Obrukowanie stożków

Przepust w km 341 + 171

Odmulanie przepustu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *