Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie
Utrzymanie zapleczy budowy
Sprzątanie i mycie nawierzchni
GWN
WD4
WD6
Profilacja GWN
343+400 – 343+420 strona lewa
Pobocza
Łącznica nr 1
DP 2907P
Łącznik km 1+595 – 1+900
Łącznik km 2+470 – 2+670
Przypora filtracyjna
344+500 – 344+700 strona lewa
Pas rozdziału
347+950 – 348+000
Grunt stabilizowany cementem C3/4
Łącznik km 2+890 – 2+912
Prawoskręt nr 2 i nr 3
Warstwa ścieralna
346+800 – 348+630 strona prawa
Humusowanie
WK9
Korytowanie
WD4
Wykop rowu
Prawoskręt 0+060 – 0+083
Łącznik km 2+850 – 2+870
Rozbiórka nasypu obciążeniowego
MD5
Rów skarpowy
347+200 – 347+400
Pobocza
Łącznica nr 3
Łącznica nr 4
DP 2907P
Przypora filtracyjna
344+550 – 344+700 strona lewa
Grunt stabilizowany cementem C3/4
DD9 km 0+420 – 0+474,64
zjazd 10 km 0+000 – 0+055,30
zjazd 11 km 0+000 – 0+047,73
Warstwa ścieralna
345+800 – 346+800 strona prawa
Ekrany akustyczne
E5 (Łącznik)

Branżowe
Wykonywanie drenażu, montaż 2 studni i 7 kompletów żeliwa i pierścieni – przy obiekcie MD7
Humusowanie wałów, montaż studni ZB3
Montaż żeliw i pierścieni odciążających na wpustach montaż wylotów fi200 -Węzeł Mieszków Ł3
Montaż żeliw i pierścieni odciążających na wpustach – MD7
Montaż wylotu fi300 – KD9
Montaż żeliw i pierścieni odciążających na wpustach
Przebudowa kolizji T8
Montaż korytek skarpowych – MD5
Montaż wylotów na poprzeczce drenarskiej – WD3/WD4
Mostowe
WD-2
Montaż drabin rewizyjnych
WD-3
Antykorozja powierzchni betonowych
Prace porządkowe i wykończeniowe
Reprofilacja dylatacji
Umocnienie stożków
MD5
Ustawianie krawężników granitowych na dojazdach
Prace wykończeniowe
Profilacja stożków
Montaż sączków i drenażu
WK-9
Antykorozja powierzchni betonowych
WD-10
Montaż schodów skarpowych
Umocnienie skarp i rowów kostką
WD-12
Prace wykończeniowe
WD-13
Umocnienie skarp i rowów poprzez obrukowanie
Prace wykończeniowe
WD-14
Antykorozja powierzchni betonowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *