Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie
Utrzymanie zapleczy budowy
Nasyp
WD4
WD6
Przypora filtracyjna
344+450 – 344+500
Rozbiórka by-passu
DK11
Pobocza
DD3
DP 2907P
Łącznik km 2+600 – 2+800
DD8
DP 2907P
Łącznik km 1+600 – 2+100
Łącznik km 2+200 – 2+360
Łącznik km 2+370 – 2+670
Skarpowanie
DD8
Profilowanie
zjazd nr 7
Rozbiórka nasypu obciążeniowego
MD5
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45
zjazd nr 14 km 0+000 – 0+043,40
DD10 km 0+000 – 0+600
Zjazd DG Jarocin km 0+177
Warstwa wiążąca SMA JENA
Zjazd publiczny DW443 km 0+515,11
Zjazd indywidualny DW443 km 0+495,45
Zjazd indywidualny DW443 km 0+457,17
Zjazd indywidualny DG Jarocin km 0+165
Humusowanie
Łącznica nr 1
347+300 – 347+500
347+100 – 347+300 pas rozdziału
Układanie krawężnika
DG (WD10)
Układanie ścieku trójkątnego
DG (WD10)
Warstwa wiążąca AC WMC 0/16
Łącznica nr 4
Ekrany akustyczne
E5 (Łącznik)
Humusowanie
WD3
347+300 – 347+500
347+100 – 347+300 pas rozdziału

Branżowe
Drenaż drogowy – montaż rury fi100, porządkowanie terenu, wywóz urobku – WD11
Regulacja studni oraz montaż wylotów fi200 – Drenaż w głębokim wykopie
Wykopy, układanie geowłókniny i ażurów – ZB3
Montaż wpustów, rury fi160, fi300 – KD14
Mostowe
WD-3
Antykorozja podpór
Prace wykończeniowe
Ustawianie barier betonowych
MD5
Układanie asfaltu twardolanego
Betonowanie końcówek kap chodnikowych
Niwelacja terenu pod obiektem
Wykonanie podbudowy pod kapę chodnikową P2 nitka prawa
Ustawianie krawężników na kapie P1 nitka lewa
WD6
Przygotowanie skarp pod obrukowanie stożków
WK-9
Antykorozja powierzchni betonowych
WD-10
Prace wykończeniowe
Profilacja skarp
WD-11
Umocnienie stożków poprzez obrukowanie
Antykorozja powierzchni betonowych
WD-12
Izolacja cienka na podporach
WD-13
Umocnienie skarp poprzez obrukowanie
Wykonanie schodów skarpowych
Wykonanie przypory z narzutu kamiennego pod obiektem
Prace wykończeniowe
Umocnienie przeciw-skarpy
Mur M1 / WD-14
Montaż korytek zwieńczających mury oporowe
Antykorozja podpór

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *