Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie
Utrzymanie zapleczy budowy
Nasyp
zjazd nr 11
WD4
Przypora filtracyjna
km 344+600 – 344+700
km 344+400 – 344+500
km 348+480 – 348+500
Rów skarpowy
347+000 – 347+200
Wjazdy na pola
DD8
Grunt stabilizowany cementem C3/4
zjazd nr 5 km 0+000 – 0+026,26
zjazd nr 9 km 0+000 – 0+032,68
zjazd nr 2 km 0+000 – 0+031,61
DP 4180P km 0+000 – 0+060
Przepusty drogowe
WD4 km 0+490,72
Układanie krawężnika
DP 2907P
Ekrany akustyczne
E9 (Łącznik)
Wykop rowu
DD1
Wymiana gruntu
DP 4180P km 0+000 – 0+100
Korytowanie
Zjazd nr 5
DD3
DP 2907P
Profilacja poboczy
DD8
Łącznica nr 2
Łącznik km 1+200 – 1+290
Łącznik km 1+300 – 1+700
348+100 – 348+300
Łącznik km 1+950 – 2+360
Łącznik km 2+370 – 2+400
344+800 – 344+900
345+250 – 345+350
347+860 – 348+500
Profilacja pasa rozdziału
348+100 – 348+270
Skarpowanie
Łącznik km 1+800 – 2+000
344+800 – 344+900
345+250 – 345+350

Frezowanie
DP 2907P
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45
DP 2907P km 0+650 – 1+160
DP 2907P km 0+000 – 0+060
DD3 km 0+000 -0+082,31
DP 2907P km 1+160 – 1+195
DD3 km 0+000 -0+082,31
Łącznica nr 3
Przepusty drogowe
WD4 km 0+490,72
Układanie krawężnika
zjazdy DW443
wyspy – Łącznica nr 1
wyspy – Łącznica nr 2
wyspy – DP 2907P
Warstwa wiążąca SMA
338+980 – 340+440
Humusowanie
WD6
WD4
347+000 – 347+200 pas rozdziału
346+800 – 347+000 pas rozdziału
346+950 – 347+150 pas rozdziału
347+050 – 347+250 pas rozdziału
347+000 – 347+200
347+200 – 347+400
347+100 – 347+350
347+250 – 347+450
Układanie kostki
Łącznica nr 3
Łącznica nr 4
Branżowe
Drenaż drogowy – montaż rury fi100, porządkowanie terenu, wywóz urobku WD10, WD11, WD12
Montaż wpustu oraz rury fi160 i fi200 – WD4
Kanał technologiczny – montaż studni – S11
Wykopy, układanie geowłókniny i ażurów Zb3
Montaż słupów oświetleniowych – Węzeł Mieszków
Prace wykończeniowe – WD3
Montaż wpustu dodatkowego oraz rury fi160
Porządkowanie magazynu i placu budowy – S11
Mostowe
WD-3
Prace wykończeniowe
WD-4
Zbrojenie i deskowanie oczepów skrzydeł P1
Układanie asfaltu twardolanego
Montaż desek gzymsowych P1
Niwelacja terenu przy podporach
Prace wykończeniowe

MD5
Niwelacja terenu pod obiektem
Montaż zbrojenia i końcówek kap chodnikowych
Prace wykończeniowe
Ułożenie betonu podkładowego pod kapę chodnikową na dojazdach nitka lewa
Ułożenie betonu ochronnego na płycie przejściowej P2 nitka lewa
Montaż rury osłonowej kolektora
Przygotowanie najazdów pod ułożenie asfaltu twardolanego
WD6
Prace wykończeniowe
Niwelacja terenu pod obiektem
Naziomy pod mur oporowy P3
Szalowanie ławy pod schody
WK-9
Antykorozja powierzchni betonowych
WD-10
Prace wykończeniowe
WD-11
Antykorozja powierzchni betonowych
Mur M1 / WD-14
Układanie ścieków odwodnieniowych
Antykorozja powierzchni betonowych
Przepust przed obiektem MD-7
Odmulanie przepustu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *