Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie

Utrzymanie zapleczy budowy

Wykonywanie nasypu

Zjazd nr 9
Zjazd nr 10
Zjazd nr 11

Profilowanie wału ziemnego

W2

Wykop rowu

WD6
Łącznik km 2+600 – 2+800

Pas dzielący

346+700 – 347+000

Skarpowanie

WD6

Profilowanie

Łącznik km 1+600 – 1+900
Rondo nr 2

Łącznik km 2+600 – 2+700

Pobocza

Łącznica nr 1

Łącznica nr 2
WD6
346+700 – 347+000

DD8
348+100 – 348+000

Wjazdy na pola

DD1

Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16

345+130 – 345+220 strona lewa
345+255 – 345+310 strona lewa

Układanie krawężnika i kostki

WD12 (dojazd do przepompowni)

Ekrany akustyczne

E9 (Łącznik)

Korytowanie

DP 4180P

Humusowanie

342+450 – 342+600
346+750 – 346+900
346+700 – 346+850

342+550 – 342+800
346+800 – 347+010
346+700 – 346+850 pas rozdziału

Grunt stabilizowany cementem C3/4

DP 3742P km 0+330 – 0+440

Skarpowanie

WD6
DD8
Łącznik 2+600 – 2+700

Nasyp pod chodnik

WD4

Układanie krawężnika i kostki

WD12 (dojazd do przepompowni)

Ekrany akustyczne

E5 (S11)
E9 (Łącznik)

Branżowe

Drenaż drogowy – montaż rury fi100 WD10 – WD11, WD2-WD3

Regulacja studni na niezinwentaryzowanych drenażach WD6

Kanał technologiczny – montaż studni – S11

Wykopy, układanie geowłókniny i ażurów – Zb3

Montaż korytek skarpowych – Węzeł Jarocin

Mostowe

WD3

Wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego

WD4

Zbrojenie oczepów P1

MD5

Izolacje na zimno, prace wykończeniowe

WD6

Montaż repera stałego

MD7

Izolacja na zimno
Niwelacja terenu pod obiektem

MD7a

Wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego

WK9

Antykorozja powierzchni betonowych

WD10

Antykorozja powierzchni betonowych

WD11

Antykorozja powierzchni betonowych
Profilacja terenu pod obiektem
Reprofilacja stożków

WD13

Prace wykończeniowe

WD14

Układanie ścieku korytkowego
Montaż repera stałego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *