Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie

Utrzymanie zapleczy budowy

Nasyp

WD4
Zjazd nr 2,4,10,11
Wykop rowu

Łącznica nr 3
Łącznik km 0+090 – 0+135
DW443 km 0+090 – 0+125

Łącznik km 0+060 – 0+120

Skarpowanie

344+700 – 344+900
347+400 – 347+600
Łącznik km 0+090 – 0+135
DW443 km 0+090 – 0+125

Łącznik km 0+060 – 0+120
Łącznica nr 6

Pobocza

DD1
DD8

Łącznica nr 7
Łącznik km 0+240 – 0+300

Łącznik km 0+900 – 1+160

Łącznik km 1+200 – 1+250
Łącznik km 0+240 – 0+280
344+700 – 344+900
347+400 – 347+600
348+050 – 348+300
344+500 – 344+700
345+800 – 345+900
348+450 – 348+630

344+450 – 344+600
345+700 – 345+900
348+300 – 348+200
Grunt stabilizowany cementem C3/4

DP 3742P km 0+100 – 0+240

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

347+870 – 348+040

Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16

346+055 – 346+850

Układanie kostki

Chodnik WD6

Układanie krawężnika trapezowego

Łącznica nr 1

Warstwa wiążąca

348+510 – 348+630
Łącznik km 0+910 – 1+292

347+845 – 348+060

Ekray akustyczne

E5 (S-11)
E9 (Łącznik)

Humusowanie

Łącznik km 1+250 – 1+350
Łącznik km 1+200-1+400
344+500 – 344+600

345+350 – 345+500 pas rozdziału

Rekultywacja terenów płaskich

Obiekty: WD2, WD3, WD4

Pas rozdziału

348+580 – 348+630

Wał ziemny

W2

Przepusty

DD9 km 0+101,69
DD9 km 0+110,24

Umocnienie wpustów

MD5

Branżowe

Drenaż drogowy – montaż rury fi100 porządkowanie terenu, wywóz urobku WD10 WD11

Regulacja wpustów i montaż kratek żeliwnych – WD13

Porządkowanie placu budowy – S11

Montaż studni DN1200 (Kr14.1) wraz z osadnikiem oraz rury fi300

Porządkowanie placu budowy – S11

Montaż włazu na studni – K12

Podłączenie kanału z przepompownią ścieków – KT2

Mostowe

WD-3

Próbne obciążenie obiektu

WD-4

Szalowanie i zbrojenie gzymsów P3

Montaż desek gzymsowych skrzydeł
Prace wykończeniowe na kapach

Betonowanie gzymsu P3
Izolacja bitumiczna

MD5

Izolacja płyty przejściowej P2 nitka lewa
Ułożenie drenażu

Zbrojenie krawężników kap chodnikowych nitka lewa
Izolacja na zimno przyczółków

Układanie żywicy na chodnikach

WD6

Prace wykończeniowe na kapach
Próbne obciążenie obiektu

MD-7

Wykonywanie silikonów

MD-7a

Wykonywanie silikonów

WK-9

Przygotowanie powierzchni pod anty-korozję
Ułożenie niesortu kolejowego na skrzydłach

WD-10

Przygotowanie powierzchni pod anty-korozję

Wykonywanie drenażu

WD-11

Wykonanie silikonów na kapach i deskach gzymsowych

WD-12

Anty-korozja powierzchni betonowych

WD-13

Prace wykończeniowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *