Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie

Utrzymanie zapleczy budowy

Odhumusowanie

Dojazd do ZB-1

Wykonywanie nasypu

Zjazd nr 4,9,10,11,

WD4

Pas rozdziału

348+580 – 348+630

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

347+870 – 348+040

Układanie krawężnika trapezowego

Wyspa Łącznica nr 1

Przepusty

DD9 km 0+101,69
DD9 km 0+110,24

Przypora filtracyjna

344+400 – 344+500

Wykop rowu

WD4

Łącznica nr 3
Łącznik km 0+090 – 0+135
DW443 km 0+090 – 0+125

Łącznik km 0+060 – 0+120

Skarpowanie

WD4

344+700 – 344+900
347+400 – 347+600
Łącznik km 0+090 – 0+135
DW443 km 0+090 – 0+125

Łącznik km 0+060 – 0+120
Łącznica nr 6

Pobocza

347+200 – 347+400

344+700 – 344+900
347+400 – 347+600
348+050 – 348+300
344+500 – 344+700
345+800 – 345+900
348+450 – 348+630

Łącznik km 0+240 – 0+300
Łącznik km 0+900 – 1+160

Łącznica nr 7

DD8

DD1

Humusowanie

344+500 – 344+600

344+500 – 344+600

344+600 – 344+850

Łącznik km 1+200-1+400
Rekultywacja terenów płaskich

WD2 – WD3

Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16

346+055 – 346+850

Ekrany akustyczne

E5 (S-11)

E8 (Łącznik)

Rekultywacja terenów płaskich

WD2 – WD4

Układanie kostki

Chodnik WD6

Przepusty

DD9 km 0+101,69
DD9 km 0+110,24

Branżowe

Drenaż w pasie rozdziału – WD11

Regulacja studni – ul. Szkolna

Kopanie rowu, układanie kostki na skarpach – melioracja 13, łącznik

Drenaż drogowy – montaż rury fi 100porządkowanie terenu, wywóz urobku

Regulacja wpustów i montaż kratek żeliwnych – WD13

Porządkowanie placu budowy S11

Montaż studni DN1200 wraz z osadnikiem oraz rury fi300

Porządkowanie placu budowy S11

Mostowe

WD-3

Przygotowanie pod przeciw-spadki

Próbne obciążenie obiektu

WD-4

Szalowanie i zbrojenie gzymsu P3

Montaż desek gzymsowych skrzydeł
Prace wykończeniowe na kapach

MD5

Izolacja płyty przejściowej P2 nitka lewa
Układanie drenażu

Izolacja fundamentów i podpór

Zbrojenie krawężników kap chodnikowych nitka lewa
Izolacja na zimno przyczółków

WD6

Prace wykończeniowe na kapach
Próbne obciążenie obiektu

MD-7

Wykonywanie silikonów

Prace wykończeniowe
Montaż drenażu płyty nitka lewa

MD-7a

Wykonywanie silikonów

Próbne obciążenie obiektu

WK-9

Wykonywanie silikonów na obiekcie

Przygotowanie powierzchni pod anty-korozję
Ułożenie niesortu kolejowego na skrzydłach

Anty-korozja powierzchni betonowych
Ułożenie niesortu kolejowego na skrzydłach

WD-10

Przygotowanie powierzchni pod anty-korozję

Wykonywanie drenażu

Podwaliny umocnień skarp

WD-11

Wykonanie silikonów na kapach i deskach gzymsowych

Anty-korozja powierzchni betonowych

WD-12

Anty-korozja powierzchni betonowych

WD-13

Wykonywanie silikonów

Mur M1

Układanie korytek ściekowych

Montaż balustrad
Montaż poręczy schodów skarpowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *