Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Wykonywanie wykopu

km 348+250 – 348+300

km 342+000 – 342+200
km 342+800 – 342+900
km 343+000 – 343+125

km 341+900 – 342+000
km 342+900 – 343+000
km 342+700 – 342+750
km 343+000 – 343+125

Łącznica nr 7

Humusowanie

km 342+100 – 342+200

km 342+300 – 342+400 pas rozdziału

km 341+000 – 341+140

km 341+700 – 341+900

Rozbiórka nasypu obciążeniowego

obiekt WD2, WD3

Montaż reperów

na nasypie obciążeniowym obiektu MD5

Branżowe

Porządkowanie placu budowy i magazynu – Węzeł Mieszków, S11

Montaż drenażu drogowego w pasie rozdziału pomiędzy obiektami WD6 i MD7

Humusowanie skarpy, zabudowa z kamienia – Rzeka Lipinka

Przygotowania do zabudowy osadnika z zasyfonowaniem – Zbiornik nr 2

Montaż studni – Obiekt WD14.

Mostowe

WD-2

Prace porządkowe

Rozszalowywanie dylatacji

WD-3

Szalowanie płyty przejściowej

Demontaż schodni

MD-5

Demontaż schodni

WD-6

Wykonywanie muru z gruntu zbrojonego

Betonowanie płyty przejściowej P1

MD-7a

Szalowanie płyty przejściowej P1

Betonowanie ścianki zaplecznej P2.

WK-9

Rozbiórka bypassu kolejowego

WD-10

Montaż zbrojenia gzymsów murów oporowych.

WD-11

Montaż barier

WD-14

Zbrojenie i szalowanie gzymsów muru M1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *