Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie

Utrzymanie zapleczy budowy

Wykonywanie nasypu

WD4

Dojazd nr 7

Odhumusowanie

Zjazd nr 4
DD3
DP 2907P

Zagęszczanie GWN

345+250 – 345+300

Łącznik km 1+050 – 1+100
Łącznik km 2+750 – 2+800

WD6
WD13

GWN

345+250 – 345+300

Wykop rowu

347+860 – 348+020
Łącznik km 2+700 – 2+850
Droga gminna nr 1

Skarpowanie

347+300 – 347+500

Profilacja

Dojazd nr 6
WD13
Łącznik km 1+050 – 1+100

Pobocza

347+300 – 347+500
Droga gminna nr 1

Przypora filtracyjna

344+400 – 344+450
344+800 – 344+850

Przesłona pozioma

km 347+860 – 348+025

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

Łącznica nr 6 km 0+000 – 0+100
km 0+000 – 0+055
DD8 km 1+300 – 0+900
343+390 – 343+430
Rondo nr 2

Łącznik km 0+140 – 0+150
Łącznik km 0+230 – 0+290

Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16

Łącznica nr 6 km 0+000 – 0+110
km 0+000 – 0+055

Układanie krawężnika

WD14

Ekrany akustyczne

E8 (Łącznik)

Humusowanie

344+200 – 344+500
Łącznik km 0+300 – 0+600

343+800 – 344+000
344+392 – 344+450 pas rozdziału

Branżowe

Montaż korytek skarpowych i wylotów – Łącznik

Drenaż drogowy – montaż rury fi100 porządkowanie terenu, wywóz urobku – WD10 – WD11

Montaż osadników oraz kostki – Łącznik

Montaż fundamentów oświetleniowych – Węzeł Jarocin

Montaż studni, kanał technologiczny Łącznik

Montaż wylotów z Kr11 i Kr13 – WD12

Odmulanie rowu Mel4

Czyszczenie kolektora KD12 – Łącznik

Regulacja wpustów i montaż kratek żeliwnych – MD5

Mostowe

WD-2

Prace porządkowe i wykończeniowe

WD-3

Przygotowanie powierzchni betonowych pod asfalt twardolany
Anty-korozja powierzchni betonowych
Montaż poręczy schodów skarpowych

Układanie asfaltu twardolanego
Anty-korozja betonu

WD-4

Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację
Izolacja z papy na ściankach zaplecznych
Anty-korozja betonu ustroju nośnego

Ustawianie krawężników na końcówkach kap chodnikowych
Beton ochronny płyty przejściowej P3

MD5

Układanie asfaltu twardolanego
Deskowanie gzymsu skrzydeł

Izolacja na zimno
Pielęgnacja betonu

WD6

Prace porządkowe i wykończeniowe

Anty-korozja betonu ustroju nośnego

MD-7

Demontaż chodników roboczych
Przygotowanie powierzchni pod izolację z papy – nitka lewa

MD-7a

Przygotowanie powierzchni po asfalt twardolany

WK-9

Przygotowanie ustroju nośnego pod anty-korozję powierzchni

WD-10

Układanie podbudowy pod oczepy skrzydeł
Izolacja na zimno oczepu P3

Zbrojenie i szalowanie oczepów murów oporowych

WD-11

Ułożenie betonu podwalin stożków

WD-12

Anty-korozja betonu ustroju nośnego
Prace wykończeniowe
Umocnienie skarp i dna rowu pod obiektem

WD-13

Anty-korozja betonu ustroju nośnego

Mur M1

Montaż balustrad muru oporowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *