Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie

Utrzymanie zapleczy budowy

Wykonywanie wykopu

347+860 – 348+025

Zagęszczanie warstwa odsączająca

346+650 – 346+830

Wykonanie nasypu

WD4

Skarpowanie

Łącznica nr 4

GWN

345+200 – 345+230

Rowy

Łącznica nr 4

347+760 – 347+860
345+800 – 346+100
Łącznica nr 1

Pobocza

km 346+400 – 346+600
km 347+500 – 347+800

km 345+800 – 346+100
Droga gminna nr 1
Łącznik km 1+000 – 1+290

zjazdy DD1
DG1

Grunt stabilizowany cementem C3/4

Łącznica nr 1 km 0+210 – 0+260
Łącznica nr 2 km 0+000 – 0+050

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

km 343+320 – 343+370

Łącznica nr 1

Łącznica nr 6 km 0+000 – 0+100

km 0+000 – 0+055
DP 4180P km 0+140 – 0+300

Rondo nr 2

Warstwa wiążąca

km 348+050 – 348+440

km 348+050 – 348+510

Ekrany akustyczne

E8 (Łącznik)
E9 (Łącznik)

Humusowanie

341+040 – 341+350
343+140 – 343+300

Przesłona pozioma

km 347+860 – 348+025

Układanie ścieku trójkątnego

Obiekt MD5

Branżowe

Układanie ścieków skarpowych nasyp za WD-14

Drenaż w pasie rozdziału od studni 24.5

Osadniki poziome na rowach między WD-13, a WD-14

Regulacja wpustów i studzienek najazdy na WD-6

Drenaż drogowy – montaż rury fi100 porządkowanie terenu, wywóz urobku

Prace przy niezinwentaryzowanym drenażu – WD3

Montaż studni fi1200, zagęszczenie i zasypka – WD12

Porządkowanie placu budowy – S11

Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – WD11

Mostowe

WD-2

Prace porządkowe i wykończeniowe

WD-4

Betonowanie płyty przejściowej P1
Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego i ścianek zaplecznych pod izolację z papy oraz izolacje cienkowarstwowe

MD5

Deskowanie kap chodnikowych na dojazdach

Deskowanie gzymsów skrzydeł

Betonowanie kap chodnikowych

WD6

Montaż balustrad na obiekcie

MD-7

Układanie izolacji z papy na ściankach zaplecznych i płytach przejściowych P1 i P2 nitka lewa,
Ułożenie betonu ochronnego płyty przejściowej P1 nitka lewa

MD-7a

Demontaż wsporników roboczych ustroju nośnego

WK-9

Roboty wykończeniowe

WD-10

Zbrojenie i deskowanie oczepu skrzydeł

Deskowanie oczepu skrzydeł

WD-13

Prace porządkowe i wykończeniowe

Anty-korozja powierzchni betonowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *