Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie

Utrzymanie zapleczy budowy

Wykonywanie wykopu

km 347+870 – 347+900

km 347+850

km 347+860 – 348+040

Wykop rowu

km 348+600 – 348+630

Przesłona pozioma

km 347+860 – 348+025

Zagęszczanie GWN

km 343+400 – 343+430

Profilowanie

km 347+860 – 348+020
Łącznik km 2+400 – 2+600

Skarpowanie

km 344+100 – 344+200
km 346+000 – 346+100
km 347+300 – 347+400
km 347+870 – 347+930
Łącznica nr 3
Łącznik km 1+300 – 1+350
Łącznik km 2+400 – 2+600

Wykonywanie poboczy

km 346+000 – 346+100
km 347+300 – 347+400

km 346+300 – 346+500
km 347+300 – 347+500
ul. Okrężna

Zagęszczanie pasa rozdziału

km 343+800 – 344+150

Grunt stabilizowany cementem C3/4

DD8 km 0+000 – 0+350

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

km 348+040 – 348+420 wraz z Łącznicą nr 7 km 0+000 – 0+060
km 348+040 – 348+278

Warstwa ścieralna SMA JENA

DD1 km 0+550 – 0+750
DD2 km 0+760 – 0+855
WD2 km 0+000 – 0+170
WD2 km 0+220 – 0+455

Droga gminna nr 1 km 0+000 – 0+227,82

Warstwa wiążąca

Droga gminna nr 1 km 0+000 – 0+227,82

Układania krawężnika i ścieku trójkątnego

WD6

Ekrany akustyczne

E1 (S-11)
E4 (S-11)
E9 (Łącznik)

Humusowanie

km 340+350 – 340+450
Łącznik km 1+350 – 1+450

Branżowe

Prace przy niezinwentaryzowanym drenażu – WD3

Drenaż drogowy – montaż rury fi100, porządkowanie terenu, wywóz urobku WK9 – WD10

Regulacja wpustów, montaż kratek – WD6

Budowa kanału technologicznego, przewiert sterowany – WD14

Budowa kanału technologicznego – WD12

Montaż wylotów oraz korytek skarpowych – Łącznik

Przygotowania do montażu studni i rur – transport materiałów, wykopy – Mel4

Docinanie przepustu drogowego Rondo nr 3

Montaż kabli oświetleniowych Węzeł Jarocin, S11

Mostowe

WD-2

Prace porządkowe i wykończeniowe

WD-3

Anty-korozja powierzchni betonowych
Nawierzchnia na kapach z żywic
Prace wykończeniowe

Dylatacje pozorne na kapach oraz uszczelnienie

WD-4

Anty-korozja powierzchni betonowych

Belka zamykająca mur P1
Beton podkładowy pod płytę przejściową P1
Szpachlowanie ustroju nośnego

MD5

Ustawianie krawężników i montaż desek gzymsowych nitka prawa

WD6

Ustawianie krawężników i montaż desek gzymsowych nitka prawa

Regulacja wpustów, montaż kratek

MD-7

Zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej nitka lewa
Betonowanie płyty przejściowej P1 nitka lewa

MD-7a

Montaż desek gzymsowych i ustawianie krawężników na skrzydłach

WK-9

Anty-korozja powierzchni betonowych

Drenaż drogowy – montaż rury fi100, porządkowanie terenu, wywóz urobku

WD-10

Przygotowanie powierzchni ustroju pod izolację z papy

Prace przygotowawcze do wykonania oczepów skrzydeł

WD-13

Anty-korozja powierzchni betonowych
Prace wykończeniowe

WD-14

Montaż desek gzymsowych skrzydeł P1

Szalowanie gzymsu na P1
Szalowanie końcówek kap na obiekcie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *