Drogowe:
Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie
Utrzymanie zapleczy budowy
Wykonywanie wykopu
km 346+700 – 346+800
km 347+900 – 347+950
km 347+870 – 347+900
Wykop rowu
DK11 km 0+252 – 0+310
Łącznik km 1+400 – 1+500
km 346+000 – 346+200
DK11 km 0+252 – 0+330
Łącznik km 1+300 – 1+400
Łącznik km 2+500 – 2+700
Łącznik km 1+400 – 1+500
Łącznik km 2+400 – 2+600
Wykop pod przesłonę
km 346+700 – 346+800
Wał ziemny
W2
Profilacja rowu
Łącznik km 2+400 – 2+600
Wykonywanie nasypu
zjazd nr 10
Skarpowanie
DD8
Łącznica nr 1,2,4
km 345+000 – 345+100
Łącznik km 2+400 – 2+600
km 346+000 – 346+200
km 344+900 – 345+000
Łącznik km 2+500 – 2+700
km 346+200 – 346+300
km 347+100 – 347+200
Łącznik km 1+400 – 1+500
Wykonywanie poboczy
km 346+950 – 347+700
km 346+000 – 346+200
km 346+200 – 346+300
km 347+100 – 347+200
Wykonywanie zjazdów
DD1 i DD2
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45
DP 2907P km 0+530 – 0+650
km 346+640 – 346+900
km 346+900 – 347+160
Grunt stabilizowany cementem C3/4
DP 4180P km 0+260 – 0+300
DP 4180P km 0+355 – 0+460
DD8 km 0+420 – 0+610
Humusowanie
Rondo nr 3
km 346+100 – 346+250
km 342+900 – 343+100
Łącznik km 1+400 – 1+600
Warstwa wiążąca AC WMC 0/16
DP 2907P km 0+240 – 0+460
GWN
Łącznica nr 1
km 343+400 – 343+450
Zagęszczanie podłoża
DD4
Wykonywanie wału ziemnego
W2
Chodnik
droga gminna nr 1

Branżowe
Prace przy niezinwentaryzowanym drenażu WD4
Drenaż drogowy – montaż rury fi100 MD7 – WK9
Montaż barierek na osadnikach z zasyfonowaniem – ZB2, ZB4, ZB5, ZB6
Regulacja studni i wpustów – WD11
Montaż wpustów Wp6.1, Wd6.2 oraz rury fi250 – KD6
Montaż wylotów fi200 z drenażu drogowego – S11
Inspekcja CCTV: KD4, KD5, KD6 – S11
Budowa kanału technologicznego – WD10
Montaż wpustu mostowego przy obiekcie MD7
Montaż osadnika na studni D12.11 – KD12
Inspekcja CCTV: KD8, KD9 – S11
Porządkowanie placu budowy – wywóz urobku z drenażu drogowego
Montaż kabla oświetleniowego – WD3
Mostowe
WD-2
Próbne obciążenie wiaduktu
WD-3
Montaż barier bhp
Antykorozja betonu ustroju nośnego
Przygotowanie płyty pod izolację z papy
WD-4
Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod antykorozję
Antykorozja powierzchni betonowych
MD5
Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izoalcję z papy
WD6
Montaż desek gzymsowych na skrzydłach
Przygotowanie powierzchni ustroju pod izolację z papy
Szalowanie gzymsu
MD-7
Zasypka za P2 nitka lewa
Deskowanie gzymsów skrzydeł nitka lewa
Prace przygotowawcze pod wykonanie płyt przejściowych
MD-7a
Ustawianie krawężników na dojazdach
Profilacja terenu pod obiektem
WK-9
Umocnienie stożków kostką brukową
WD-10
Prace przygotowawcze pod wykonanie izolacji z papy na ustroju
WD-13
Ustawianie krawężników na skrzydełkach
Montaż krawężników na skrzydłach
Umocnienie stożków kostką brukową
WD-14
Montaż drenażu i desek gzymsowych na ustroju nośnym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *