Drogowe:
Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie
Utrzymanie zapleczy budowy
Odhumusowanie
Zjazd DD1
Wykop
km 347+900 – 347+950
Wykop rowu
DK11
DD11
Łącznica nr 6
DD11
Nasyp
Zjazd nr 10 i 11
Zagęszczanie nasypu
Łącznik km 1+100 – 1+275
GWN
Łącznica nr 1
Skarpowanie
DD8
Łącznica nr 6
km 342+350- 342+400
km 345+000 – 345+100
km 342+300- 342+350
km 345+000 – 345+100
km 345+800 – 345+900
km 347+980 – 348+025
Łącznik km 2+400 – 2+600
Grunt stabilizowany cementem C3/4
km 346+650 – 346+840
Łącznik km 1+085 – 1+293
Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16
DP 2907P km 0+000 – 0+450
DP 2907P km 0+110 – 0+275
DP 2907P km 0+275 – 0+460
Nasyp pod chodnik
Droga gminna nr 1
Umocnienie rowu
S-11
Pobocza
DK11
Warstwa ścieralna SMA
DW 443 km 0+325 – 0+527,27
Umocnienie rowu
km 345+920 – 346+400
Pobocza
km 347+200 – 347+400
DD1
DK11
Dojazd nr 15

Profilacja pasa rozdziału
km 345+700 – 345+900
Ekrany akustyczne
E1 (S-11)
E9 (Łącznik)
Humusowanie
km 342+650 – 342+850
km 348+200 – 348+250
Łącznica nr 7
km 345+950 – 346+000
km 346+400 – 346+600
Łącznik 0+350 – 0+500
Łącznik 1+350 – 1+400
km 346+500 – 346+650
Łącznik 0+400 – 0+600
Branżowe
Prace przy niezinwentaryzowanym drenażu – WD4
Czyszczenie kanału (Wuko) – WD3
Regulacja i montaż kratek – WD11
Drenaż drogowy – montaż rury fi100 MD7, WK9
Budowa kanału technologicznego fi40 – WD2
Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – Węzeł Mieszków
Regulacja wpustów i montaż kratek – WD3
Regulacje włazów – WD11
Demontaż przepustu z przejazdu przy MD5
Mostowe
WD-2
Antykorozja powierzchni betonowych
WD-3
Montaż krawężników i desek gzymsowych na kapach skrzydeł
MD5
Izolacja na ściance zaplecznej P2
Ułożenie betonu ochronnego na płycie przejściowej
Montaż kolektora odwodnieniowego na rurze osłonowej P2 nitka prawa
WD6
Montaż desek gzymsowych skrzydeł
MD-7
Betonowanie gzymsu skrzydeł P1 i P2 nitka prawa
MD-7a
Montaż krawężników granitowych na skrzydłach
WK-9
Prace porządkowe i roboty wykończeniowe
Antykorozja powierzchni betonowych
WD-13
Montaż barieroporęczy i krawężników
Antykorozja betonu
WD-14
Zbrojenie i deskowanie gzymsu P1
Mur M1
Montaż korytek odwodnieniowych

Przepust 343+504
Zbrojenie i deskowanie głowicy wlotowej
Przepust 340+230
Zasypka głowicy przepustu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *