Drogowe:
Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu na całej budowie
Utrzymanie zapleczy budowy
Wykonywanie nasypu
DD8
DP 3742P (WD4)
Łącznica nr 1
Zjazd nr 11
Skarpowanie
WK9, DD8
km 344+400 – 344+500
Łącznik km 1+900 – 2+050
km 345+800 – 345+900
Łącznik km 0+600 – 0+700
Wykop rowu
Łącznica nr 7
Łącznik km 1+900 – 2+050
km 345+800 – 345+900
Łącznik km 0+600 – 0+700
Grunt stabilizowany cementem C3/4
km 346+840 – 347+080
DW443 km 0+430 – 0+527,27
Łącznik km 1+120 – 1+293
DG1 km 0+000 – 0+227,82
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45
km 346+420 – 346+600
Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16
km 346+850 – 347+230
DP 4181P km 0+000 – 0+040
DP 4181P km 0+155 – 0+200
Ściek trójkątny
MD7
Układanie krawężnika
Rondo nr 3
DP 4181P
Nasyp pod chodnik
DP 4181P
Ekrany akustyczne
E4 (S-11)
E1 (S-11)
E9 (Łącznik)
Humusowanie
km 342+200 – 342+350
km 348+200 – 348+250
km 348+550 – 348+630
km 339+300 – 339+500
km 341+100 – 341+600
km 343+100 – 343+250
km 346+000 – 346+150
Łącznica nr Ł6, Ł7
Ekrany akustyczne
E1 (S-11)
E9 (Łącznik)
Branżowe
Prace przy niezinwentaryzowanym drenażu – WD4
Prace przy niezinwentaryzowanym drenażu – montaż rur i studni WD6
Montaż osadnika wraz z obrukowaniem przy studni Ws2 – Syfon 2
Prace przy niezinwentaryzowanym drenażu – km 341+180
Drenaż drogowy – montaż rury fi100
Budowa kanału technologicznego fi40 – MD7
Montaż kabla oświetleniowego – DW443
Odmulanie rowu – km 341+180
Mostowe
WD-2
Antykorozja powierzchni betonowych
Montaż poręczy schodów skarpowych
WD-3
Zbrojenie i deskowanie gzymsów skrzydeł
Nawierzchnia z żywicy na kapach chodnikowych
Reprofilacja płyty ustroju nośnego
WD-4
Prace przy niezinwentaryzowanym drenażu
MD5
Demontaż wsporników roboczych
Izolacja na zimno fundamentów i korpusów przyczółków
Reprofilacja ścianki zaplecznej
Izolacja na zimno płyty przejściowej P2 nitka prawa
Betonowanie ścianki zaplecznej P2 nitka prawa
WD6
Montaż desek gzymsowych
Montaż deskowania oczepu skrzydeł
Montaż balustrad
Betonowanie oczepów skrzydeł P3 etap I
MD-7
Zbrojenie, deskowanie i szalowanie kap chodnikowych
Montaż desek gzymsowych
Montaż barieroporęczy
MD-7a
Zbrojenie i deskowanie gzymsów skrzydeł oraz murów oporowych
Montaż barieroporęczy
WK-9
Antykorozja powierzchni betonowych
Prace wykończeniowe i porządkowe
WD-10
Montaż studni DN1000, wpustu oraz rury fi160
WD-11
Montaż korytek odwodnieniowych na skrzydełkach
WD-13
Profilacja stożków
Montaż krawężników kamiennych na skrzydełkach

WD-14
Zbrojenie i deskowanie oczepów skrzydeł P1
Przepust 343+504
Zbrojenie głowicy wlotowej
Zasypka przepustu
Beton ochronny na papie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *