Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Pompowanie zastoisk wodnych w miejscach zalegania

Wykop rowu

km 342+400 – 342+500
Łącznik km 1+600 – 1+650

Łącznik km 1+650 – 1+700

Łącznik km 1+800 – 1+900

Skarpowanie

km 342+400 – 342+500
Łącznik km 1+600 – 1+650

DP 3742P
Łącznik km 1+650 – 1+700

DD8
km 347+800 – 347+900

Łącznik km 1+800 – 1+900

Odhumusowanie

Zjazd nr 9

Osuszanie nasypu

DG (WD10)

DP 2907P
Łącznica nr 1

DP 4180P

Przesłona filtracyjna

km 344+400 – 344+500

km 344+500 – 344+600

Warstwa odsączająca

km 348+025 – 348+278

km 347+000 – 347+160
km 348+025 – 348+278

Umocnienie rowu

S11

Grunt stabilizowany cementem C3/4

Łącznica nr 7 km 0+020 – 0+0110
Łącznica nr 7 km 0+125 – 0+342
Łącznik km 0+230 – 0+240

km 343+320 – 343+340
DP 2907P km 0+440 – 0+455
DP 2907P km 0+530 – 0+550

km 348+120 – 348+280
DP 4181P km 0+000 – 0+040
DP 4181P km 0+165 – 0+200

km 348+040 – 348+160
km 348+040 – 348+120

km 348+160 – 348+278
DW 443 km 0+430 – 0+527,27

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/45

DK11 km 0+063,66 – 0+350
(Rondo nr 3) prawoskręt nr 2 km 0+000 – 0+040
(Rondo nr 3) prawoskręt nr 3 km 0+030 – 0+074
Zjazd nr 15
km 345+750 – 345+900

Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 0/16

km 345+710 – 345+920
km 345+790 – 345+920

km 345+710 – 345+790

DK11 km 0+063,66 – 0+202

DK11 km 0+244 – 0+350
Rondo nr 3

Humusowanie

km 341+900 – 342+200
km 348+200 – 348+300

km 341+200 – 341+600
km 347+600 – 347+800
Łącznica nr 6

Przesłona pozioma

km 346+750 – 346+800

Zagęszczanie GWN

Dojazd nr 6

Ekrany akustyczne

Ekran E1 – S11

Korytowanie

DW 443 km 0+430 – 0+527

Branżowe

Budowa kanału technologicznego fi40 – WD10

Budowa kanału technologicznego – przewiert WD3

Montaż wpustu oraz rury fi200 – KD5

Montaż wylotów, korytek skarpowych oraz ażurów – WD3

Przebudowa niezinwentaryzowanych drenaży, pompowanie wody – okolice WD14

Regulacja studni, montaż studni DN1200, montaż rury fi160 KD1 WD11

Montaż wpustu oraz rury fi160, zagęszczenie i zasypka WD6

Montaż fundamentów słupów oświetleniowych – Węzeł Mieszków

Regulacja studni drenażowych – Mel3

Budowa kanału technologicznego fi40

Prace przy niezinwentaryzowanym drenażu, czyszczenie rowu, karczowanie – WD4

Mostowe

WD-2

Antykorozja powierzchni betonowych

Przygotowanie nawierzchni pod przeciwspadki

WD-3

Zbrojenie i szalowanie gzymsów skrzydeł
Antykorozja powierzchni betonu ustroju nośnego
Przygotowanie powierzchnie płyty pod izolację z papy

MD5

Zbrojenie i płyty przejściowej P2 nitka prawa

Szalowanie i betonowanie płyty przejściowej P2 nitka prawa
Montaż barieroporęczy

WD6

Przygotowanie płyty ustroju pod izolację z papy

Montaż schodów skarpowych

MD-7

Montaż krawężników i końcówki kap chodnikowych

Montaż krawężników w strefach przydylatacyjnych
Przygotowanie powierzchni pod asfalt twardolany

MD-7a

Profilowanie stożków
Montaż murów oporowych

Zasypka murów oporowych
Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację z papy

WK-9

Izolacja na zimno podwalin stożków
Prace wykończeniowe

WD-10

Montaż murów oporowych z gruntu zbrojonego
Przygotowanie powierzchni betonu pod izolację z papy i antykorozję

WD-11

Podwaliny pod umocnienie skarp

WD-13

Ułożenie asfaltu twardolanego
Antykorozja betonu ustroju nośnego

Montaż sączków, wpustów i drenażu na ustroju nośnym

WD-14

Montaż desek gzymsowych na oczepach skrzydeł
Izolacja na zimno oczepu muru M1

Betonowanie oczepów skrzydeł P2 etap II
Montaż schodów skarpowych
Układanie asfaltu twardolanego

Przepust 343+510

Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację

Stabilizacja pod płytę przejściową wlotu przepustu
Izolacja z papy etap II

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *