Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Pompowanie zastoisk wodnych w miejscach zalegania

Wykonywanie nasypu

DD8

DP 4180P

Wykonywanie wykopu

km 347+950 – 348+300
Łącznica nr 7

Wykop rowu

km 340+900 – 340+950
km 342+700 – 342+750
Łącznik km 1+600 – 1+660

km 340+850 – 340+900
km 341+800 – 341+900
Łącznik km 1+550 – 1+600

km 348+300 – 348+400
Łącznik km 1+630 – 1+680

DD2

Korytowanie

DG (WD10)
Łącznica nr 1

Osuszanie podłoża

Droga gminna nr 1

Chodnik

DG (WD2)

Humusowanie

km 339+250 – 339+750
km 338+900 – 339+000

GWN

km 345+800 – 345+850

Odhumusowanie

Droga gminna nr 1
Droga gminna (WD10)

Osuszanie podłoża

km 348+275 – 348+418
km 348+270 – 348+295

Skarpowanie

Łącznica nr 7

Zagęszczanie GWN

km 345+800 – 345+890

Przepusty drogowe

DD2 km 0+775,18

Humusowanie pobocza

km 339+750 – 340+100

Branżowe

Montaż rury fi100 oraz studni – drenaż w pasie rozdziału, Węzeł Mieszków

Montaż zasilania szafki oświetleniowej – Rondo nr 3

Budowa kanału technologicznego – WD4

Montaż wpustów oraz rury fi160 – WD13

Montaż wylotu fi400 – Kt3

Mostowe

WD-2

Przygotowanie pod montaż barier na obiekcie
Rozbiórka podestów roboczych

WD-3

Formowanie i umocnienie stożków poprzez obrukowanie
Zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych

WD-4

Zapłukiwanie igłofiltrów przy P1
Demontaż wsporników roboczych pod kapy chodnikowe
Prace przygotowawcze do montażu barier

Montaż barier na obiekcie

MD5

Ułożenie papy na płycie przejściowej i ściance zaplecznej P1 nitka prawa

Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod izolację z żywicy i papy
WD6

Zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych
Demontaż wsporników roboczych pod kapy chodnikowe

MD-7

Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod ułożenie papy nitka prawa

Przygotowanie powierzchni betonowych do izolacji z papy i żywicy
WK-9

Izolacja ław fundamentowych

WD-10

Zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych

WD-11

Prace porządkowe

WD-12

Wykonanie podwalin pod umocnienie stożków

WD-13

Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych an skrzydłach P1
Wylewanie betonu ochronnego na płycie przejściowej P1
Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację z papy

WD-14

Izolacja z papy na ściance zaplecznej P2
Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację z papy

Montaż kap chodnikowych
Szalowanie oczepu

Przepust 340+230

Przepust 345+080

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *