Drogowe:

Utrzymanie tymczasowych organizacji ruchu i zapleczy budowy

Mostowe

WD-4

Deskowanie wnęk dylatacyjnych
Prace porządkowe

Szalowanie wnęk dylatacyjnych

WD-6

Deskowanie płyt przejściowych

Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych
Montaż rur osłonowych kabli
Deskowanie płyt przejściowych

MD7a

Budowa stożków
Zbrojenie oczepów skrzydeł

Wykonanie zasypek przyczółków i stożków
Beton podkładowy pod płytę przejściową P1

Zbrojenie płyty przejściowej

WK-9

Montaż blach wspornikowych tłumików
Demontaż linii LPN na bypasie kolejowym

WD-10

Zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych

Przygotowanie powierzchni betonowych pod antykorozję

WD-11

Prace porządkowe i wykończeniowe

Montaż schodów skarpowych

Próbne obciążenie wiaduktu
Prace porządkowe

WD-12

Prace porządkowe i wykończeniowe

WD-14

Montaż zbrojenia i deskowania muru oporowego M1

Przepust w km 343+504

Zbrojenie i szalowanie płyty uciąglającej etap II

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *