W tygodniu 8 kontynuowano wycinkę drzew na terenie przeznaczonym pod budowę węzła „Mieszków”.

Jednocześnie usunięto karpinę z terenów, na których znajdować się będą:

Łącznik do węzła „Jarocin” od strony DK11;

Łącznik w km od 1+500 do 1+600 oraz w km od 2+500 do 2+650;

Obwodnica w km od 345+800 do 346+200;