W tygodniu 7 rozpoczęto wycinkę drzew i usuwanie karpin: na ul. Żerkowskiej w Jarocinie, w okolicy węzła „Jarocin” na drodze gminnej oraz na łącznicy do węzła „Jarocin” od strony DK11. W okolicy węzła „Mieszków i na łączniku wykonano karczowanie oraz wycinkę drzew.